Hvem sidder med Sorteper, Kristian eller Thomas?

12. juni 2021, 08.03

UDREJSECENTER To af vore lokalt valgte vise mænd på tinge bruger af og til betydelige ressourcer på dette spil, som jeg faktisk husker som et spil, som tilhører barndommen.

Det går kun ud på at undgå at få »snavsede fingre« i overført betydning - eller sagt mere direkte, at sværte hinanden til, formentlig ud fra den tanke, at det gavner egne muligheder for et fortsat lukrativt virke i Folketinget!

Seneste spil Sorteper går ud på at fastholde borgerne i en politisk opfundet utryghed i forhold til 130 beboere på et udrejsecenter i nærområdet (valgkredsnært). En utryghed der ikke kan findes belæg for i politiets statistikker. Og som beboere i området ikke genkender.

For at nære utrygheden kalder man konsekvent de 130 beboere for »kriminelle« og tilføjer med eftertryk »udlændinge«!

Ja man går endog så vidt at bruge begrebet »Kriminelle asylansøgere«. Hvordan kan det være kriminelt at søge asyl?

Så kan det næsten ikke understreges mere, nu skal vi alle være bange og utrygge!

Eneste forskel fra alle andre »kriminelle«, som har udstået deres straf i danske fængsler, er, at de 130 venter på at kunne udrejse af landet under hensyn til internationale konventioner, som de to vise mænd naturligvis begge respekterer.

Hvorfor kan de 130 ikke på samme måde indgå i vort samfund?Jævnt fordelt, under 1,5 af disse personer til hver af Danmarks 98 kommuner.

Sven Møller Jensen

De fleste er dømt til udvisning, nogle for meget alvorlige forbrydelser, nogle for noget mindre alvorlige.

Gør det de 130 mere farlige?

De sidder ikke i fængsel, de kan frit komme og gå, de har alene ophold på udrejsecentret fordi, de skal udrejse af landet, når det er muligt. De har afsonet deres straf.

Er der grund til særlig utryghed?

Nej, for i Silkeborg kommune går mange flere »kriminelle« (med udstået straf) rundt i blandt os, de er på vore arbejdspladser, ansat i det private og offentlige, nogle på overførselsindkomst. Vi hører kun noget til dem, når der af og til begås ny kriminalitet, og at de derfor naturligvis får ørene i maskinen igen!

Sådan er det overalt i Danmark, i alle kommuner, naturligvis, hvad ellers. Sikkert meget mere end 100.000 personer. Omkring 20.000 af dem er i øvrigt med udenlandsk baggrund.

Vi er rummelige og giver plads, også til borgere, der har begået endog de værste forbrydelser, når de vender tilbage til samfundet. Tavlen er visket ren!

Hvorfor kan de 130 ikke på samme måde indgå i vort samfund?

Jævnt fordelt, under 1,5 af disse personer til hver af Danmarks 98 kommuner.

Ingen vil bemærke, at de er der. Måske kan de få plads på arbejdsmarkedet, ligesom så mange af de andre »kriminelle« (med udstået straf).

Naturligvis med meldepligt og de vilkår man måtte finde relevante.

Altså ingen behov for udrejsecenter på Lindholm, Langeland eller Kærshovedgård.

Den samme løsning kan vel også anvendes for de »ikke kriminelle«” afviste asylansøgere på udrejsecentre.

Venstreregeringen fandt på og etablerede udrejsecentret, hårdt presset af højrefløjen. Omkostningerne er enorme.

Den Socialdemokratiske regering har ikke vist mod til at »nytænke«. Sagen er gået i hårdknude.

Kære Thomas og Kristian, find modet til at tage denne debat, drop sorteperspillet og erkend, at man ikke kan »udsulte« disse MENNESKER til at rejse hjem til noget, som er værre end det nuværende udrejsecenter.

Tiden med at fejre MENNESKERS ulykke med lagkage bør være slut!

Minister Tesfaye siger, kaffen er klar til at drøfte gode ideer!

Tak for ordet!

Indlæser debat...