Igen, igen: Naturbeskyttelse eller dispensationer?

15. september 2021, 12.56

BYGGEPROJEKT Så sker det igen: Endnu et forvokset byggeprojekt søges gennemført via voldsomme dispensationsansøgninger fra Naturbeskyttelsesloven, denne gang på Impalagrunden.

Tilbage i starten af 2017 fik vi naboer nys om projektet. Men der gik frem til maj 2019, før byrådet med én stemmes flertal og trods store protester fra lokalområdet vedtog den lokalplan, som gjorde, at man kunne bygge fire 4-etagers punkthuse bagerst på grunden op imod Sankelmarksvej og et antal 2-etagers rækkehuse, i alt ca. 70 boliger. Hele det areal, der i lokalplanen blev udlagt til bebyggelse, har hele tiden været omfattet af både søbeskyttelseslinjen og skovbyggelinjen.

Man ansøger i realiteten om, helt at slette fænomenet en skovbyggelinje! Det er for meget!

Anders Damsager

I dispensationsansøgningen hedder det - helt tilforladeligt - at man søger om »dispensation for placering af bebyggelsen indenfor søbeskyttelseslinien samt skovbyggelinien.« Men det tilforladelige forsvinder hurtigt ift. skovbyggelinjen på 300 meter. På det medsendte webkort over bebyggelsesplanen, kan man se, at man agter at bygge rækkehuse så tæt ned til skovbrynet i det sydvestlige hjørne af grunden, at rækkehusenes terrasser næsten kysser skovbrynet! Man ansøger i realiteten om, helt at slette fænomenet en skovbyggelinje! Det er for meget!

Længere mod syd kan man ikke søge dispensation til byggeri, for skovbrynet indeholder et § 3-beskyttet moseområde, der er levested for mange insekter, fx myg, som er en vigtig fødekilde for områdets fugle.

Men her lige foran mosen og skovbrynets 10-12 meter høje træer både mod syd og mod vest vil man placere rækkehuse som en del af det, der i ansøgningen kaldes et »attraktivt boligområde«. Men er boliger og terrasser på en fugtig grund, med masser af myg nærmest uden sol faktisk attraktive? Så attraktive, at Silkeborg Kommune helt skal se bort fra fænomenet skovbyggelinje og risikere, at det sårbare liv i §3-området påvirkes negativt? Nej, mener de få høringsberettigede naboer! Boligerne er mere attraktive for bygherre end for de kommende beboere og for den omkringliggende natur!

Og det har vi ment længe, for det har i mere end fire år ligget klart, at man ønsker at bygge disse rækkehuse baseret på dispensationer.

Derfor er det rent proceduremæssigt for os naboer helt uforståeligt, at disse dispensationer først skal søges nu, tæt op til at selve byggesagen må være på trapperne. Det skaber en helt forkert forventning hos bygherre om, at de er ekspeditionssager - og det er de vel ikke med den størrelsesorden de har? Sagen er principiel, så politikerne må på banen. Der er høringsfrist den 19.9.

Indlæser debat...