Hospitalsledelsen i Viborg kender ikke egne værdier

5. maj 2020, 12.34

FYRINGSSAGEN På region Midtjyllands hjemmeside kan man læse følgende:

»Værdier: I Region Midtjylland arbejder vi værdibaseret med såvel ledelse som styring og samarbejde. Værdibaseret ledelse betyder, at vi sikrer en fælles forståelse og holdning til hinanden, vores fælles arbejdsplads og den omverden, vi er en del af. Værdierne viser sig i adfærd. Region Midtjylland har tre bærende værdier: dialog, dygtighed og dristighed.«

Ledende overlæge Ulrich Fredberg har som chef på Silkeborg Sygehus igennem de sidste 20 år i den grad levet op til disse tre værdier; - dialog, dygtighed og dristighed.

Og det er der enormt meget mangel på i forhold til den pressemeddelelse og handlemåde vedrørende hospitalsledelsens afskedigelse af Ulrich Fredberg. En pressemeddelelse, hvor hospitalsledelsen forsøgte at overbevise alle danskere om, at Fredberg på var både løgnagtig og farlig for sundheden, hvorfor han skulle fyres. Hospitalsledelsen måtte omgående trække pressemeddelelse tilbage og ydmygende dementere påstanden om, at Fredberg talte usandt. Så de eneste, der helt tydeligt talte usandt, - var hospitalsledelsen.

Praktiserende læger, Kræftens Bekæmpelse og professorer, har rost udredningen af lungekræftpatienter i Silkeborg, som oplyses at være blandt de bedste nationalt og internationalt. »Havde man overført modellen fra Silkeborg til hele landet, så taler vi om flere hundrede menneskeliv, som kunne være blevet sparet«, skriver lederen i en af aviserne, og overlevelsen for lungekræft vil stige fra 15-25%.

Det ligner ikke noget, der er »farligt for sundheden«. Også her talte hospitalsledelsen tydeligvis usandt.

Ifølge avisen ville hospitalsledelsen efter fyringen af Fredberg forsøge at klinke skårene og havde derfor indkaldt lægerne i Silkeborg til et møde. Lægerne afspillede videoen »O Captain My Captain« og meddelte efterfølgende, de ikke havde respekt for hospitalsledelsen. Derefter rejste de sig rejste sig og efterlod en dybt ydmyget, afklædt hospitalsledelse siddende tilbage! En flot støtte fra medarbejderne på Silkeborg Sygehus. Den vil gå over i historien og skabe en ny måde for medarbejdere at håndtere ukvalificerede ledere på.

Claus Brøckner Nielsen og Thomas Balle Kristensen, bør øjeblikkeligt trække sig. Videoen vil velfortjent klæbe sig til dem resten af deres aktive karriere, og alle vil grine af dem. Respekten for dem er definitivt tabt.

Hvilke ansættelsesmæssige konsekvenser skal denne »chokerende dårlig stil« have for de ansvarlige i regionen?

Mangeårig folketingskandidat og regionspolitiker Jørgen Winther kræver hospitalsledelsen fyret.

Lederen i Sundhedspolitisk Tidsskrift skriver, at »der er ingen tvivl om, at koncernledelsen i Viborg, anført af Ole Thomsen foruden den politiske ledelse med Anders Kühnau i spidsen, har været ind over denne beslutning - og også den facon, afskedigelsen skete på.«

Det skal have konsekvenser i direktionsgangen, og Ole Thomsens dage må være talte.

På Facebook kan man se de første meldinger om partihop pga. den »chokerende dårlige« håndtering af det, der kaldes »heksejagt« og den nye udgave af »Kongemordet i Finderup lade«.

Erfaringsmæssigt vil de inkompetente klæbe til taburetterne. Jeg vil foreslå og gerne være med til at tage initiativet til, at der laves en underskriftindsamling med henblik på at få skiftet hospitalsledelsen og Ole Thomsen ud.