Motorvejsstøj er fortsat et problem

13. august 2020, 11.49

STØJ I forlængelse af Buskelund Lokalråds indlæg i Midtjyllands Avis den 15. maj 2020 om etablering af støjværn finder vi i Hvinningdal Lokalråd i samarbejde med Hvinningdal Aktivitetsforening af 1985 (HA85) og politiker og byrådsmedlem, Morten Dalgaard Høgh (V), det vigtigt at bekræfte og understrege, at der er et reelt problem med støjen fra motorvejen i hele vores samlede lokalområde for Hvinningdal og Buskelund.

Motorvejen er naturligvis en kæmpe gevinst for Silkeborg, men det har også øget områdets popularitet betragteligt, og som bekendt udstykkes der stadig til store boligområder flere steder lokalt. Dette har været med til at skabe en markant øget motorvejstrafik, som langt overstiger beregningerne fra Vejdirektoratet. Det gør den manglende støjreduktion i området til et reelt og betragteligt problem.

Vi mener også, at det er vigtigt at forstå, at det ikke »bare« er 20-30 husstande i de yderste rækker mod motorvejen, der er ramt. Det er et problem, som rammer mange hundrede husstande og flere tusinde beboere i hele Hvinningdal og Buskelund, fordi støjen/larmen »vandrer« ud i hele området.

Som de fleste ved, så måles lydniveauer i decibel (dB), men skalaen kan være lidt kompliceret at forstå. Som et eksempel fordobles lydniveauet ved en stigning på 3 dB.

Og når den støjdæmpende asfalt skulle have haft en effekt på ca. 2,4 dB, så er det noget, som kan høres. Afhængig af vindretningen er det løbende forskellige områder, som er hårdt ramt.

På den flere kilometer lange strækning fra motorvejsbroen ved grusgraven ved Hvinningdal til Buskelund/Balle er der ikke lavet én eneste støjdæmpende foranstaltning til at forhindre støjen i at vandre ind over området. Jo, der er faktisk lavet en enkelt, som dog ikke virker, for i den seneste kommunikation med husstande i Hvinningdal og Buskelund skriver Vejdirektoratet, som jo var ansvarlige for byggeriet af vores flotte motorvej: »Vi beklager, at den støjreducerende asfalt desværre ikke havde den langtidsvirkende støjdæmpende effekt, som de havde regnet med«.

Enkelte husstande kan måske få lidt økonomisk kompensation, men en samlet støjdæmpende løsning vil have en langt højere værdi for det støjplagede område.

Vi mener også, at der bør indtænkes støjreducerende tiltag i forbindelse med den kommende forlængelse af Vestre Højmarksvej fra Hvinningdal til Funder, som bør prioriteres og fremrykkes for at lette infrastrukturen og mindske de allerede store kødannelser i myldretiden. Lad os få styr på de trafikale udfordringer og motorvejsstøjen, før det bliver værre.