Afgørende ændringer siden beslutningen om at føre rute 26 syd om Lading?

Udgivet:28. maj 2021, 12.18

Læsetid:2 minutter

Af Mogens Grejsen. Søren Kannes Vej 5 Grenaa. Tidl. formand for Landsbyrådet Herskind/Skivholme

2 år siden

Rute 26 Er der sket afgørende ændringer siden beslutningen om linjeføringen af rute 26 i 2014 blev fastlagt til syd om Lading sø?

Det spørgsmål stiller medlemmerne af Folketingets Trafikudvalg naturligvis nu i forbindelse med, at borgmesteren i Favrskov, i alliance med tre andre borgmes-tre, presser på for at få aflastet trafikken gennem byerne i kommunen.

Det må derfor være oplagt, at der sker en opdatering af VVM-rapporten fra 2012 ud fra de nye oplysninger og en vurdering af de alternative forslag til linjeføring, som er fremkommet
Mogens Grejsen

Det han helt har glemt er, at han lykkedes med at presse sin aflastningsvej over i Skanderborg kommune gennem vores sparsomme skov og natur.

»Vild natur er en mangelvare i Danmark, og det er ikke godt nok« … citat miljøminister Lea Wermelin (S) under showet »Danmark Redder Jord« den 23. maj 2021.

Den udtalelse må være svar nok på mit spørgsmål i overskriften.

Men skulle det ikke være nok, så følger her lidt flere argumenter

1: Der er nu tale om motortrafikvej, hvor der førhen var tale om en motorvej

2: Linjeføringen er foreslået ændret, både af Favrskov og det lokale landsbyråd

3: Folketinget har i maj måned vedtaget meget ambitiøse klimamål for 2025

4: Befolkningens bevidsthed om at skåne vores naturværdier er blevet markant større!

5: Trafikvanerne er ændret, og den forventede stigning i trafikken på rute 26 er udeblevet

6: Udviklingen af fibernet bevirker, at flere arbejder hjemmefra online

7: Corona-krisen har vist nye veje for fjernundervisning

7: Myldretidstrafikken? Virksomheder og medarbejdere har stigende forståelse for flextid

8: Udviklingen af alternative transportmidler f.eks. el-cykel går hurtigt

9: Og endelig … Den bevaringsværdige Fuglsanggård er nu et stort biogasanlæg

Det må derfor være oplagt, at der sker en opdatering af VVM-rapporten fra 2012 ud fra de nye oplysninger og en vurdering af de alternative forslag til linjeføring, som er fremkommet. Personligt håber jeg på, at udfaldet af disse undersøgelser vil vise, at naturen denne gang får den prioritering, som Danmark ønsker, men som helt blev tilsidesat ved Trafikaftalen i 2014.

Målet må være, at der træffes en beslutning, som både kan forklares med saglige argumenter og dermed forsvares … og samlet set forhåbentlig også kan accepteres.