Bådvask i Indelukket

Udgivet:30. november 2022, 08.40

Læsetid:2 minutter

Af Rune Kristensen. Medlem af byrådet i Silkeborg formand for klima- og miljøudvalget (S)

2 måneder siden

BÅDVASK Kære Tor Broberg.

I virkeligheden er det her ikke en sag for klima- og miljøudvalget, da det er kultur-, fritids-, idræt- og outdoorudvalget (KFIOU), der forvalter området i Indelukket. Det sker ud fra de retningslinjer, der er besluttet i udvalget.

Derfor vil jeg rigtig gerne være med til at løse udfordringen i et tæt samarbejde, og det skal ske på ordentligvis.

Læs også
Vaskeplads til bådene søges Vaskeplads til bådene søges
Læs også:
Vaskeplads til bådene søges

Først og fremmeste så florerer der en masse påstande i den her debat, som jeg er nødt til at påpege. Hjejleselskabet har ikke fået en dispensation. Her er der en dialog for en løsning af de miljømæssige krav, som hvert eneste år bliver strammere og strammere.

Det andet er, at bådejerne, der har lejet en plads i Indelukket, ikke har fået et strakspåbud. De har fået et brev som lejer om, at de i henhold til KFIOU politisk besluttede retningslinjer ikke længere må vaske eller slibe. De nye retningslinjer tager afsæt i miljøbeskyttelsesloven, der ikke tillader, at der sker udledning af forurenende stoffer til jord og til vandløb/søer. I tilsvarende sager vil det handle om at vaskevandet opsamles og ledes til et renseanlæg og i de tilfælde, hvor der er lang afstand til en spildevandskloak, vil der være tale om for eksempel at etablere et sandfang og en olieudskiller og at vaskevandet opsamles.

I de kommende år vil der komme flere vaskepladser langs med Gudenåen. Det sker for at risikoen for udledning af stoffer til Gudenåen minimeres og hensynet til naturen øges.

Læs også
Udvalgsformand vil have ens regler for bådvask Udvalgsformand vil have ens regler for bådvask
Læs også:
Udvalgsformand vil have ens regler for bådvask

Jeg har sammen med Susanne Jakobsen bedt om, at der i klima- og miljøudvalget kommer en sag på, der handler om en ensrettet tilgang til regler i Gudenåkommunerne.

Debatten om hvilke love og regler der gælder for vask og slibning af ens både skal ensrettet. Vi kan ikke være tjent med, at der er en debat i gang, hvor der sættes spørgsmålstegn ved, hvad der gælder i Silkeborg og ikke i andre kommuner.

Bådejerne, der har lejet en plads i Indelukket, har ikke fået et strakspåbud. De har fået et brev som lejer om, at de i henhold til kultur-, fritids-, idræt- og outdoorudvalgets politisk besluttede retningslinjer ikke længere må vaske eller slibe. De nye retningslinjer tager afsæt i miljøbeskyttelsesloven

Det er den del vi nu vil bede Gudenåkomiteen om at se på, så der fremover sker en ensrettet vejledning og håndtering af regler for både private og offentlige bådpladser langs med Gudenåen.

Problemet skal løses. Derfor opfordrer Susanne Jakobsen og jeg også til at økonomi- og erhvervsudvalget skal se på, hvordan forholdene i Indelukket kan løses i et tæt samarbejde med KFIOU og aktørerne. Konklusion er at der skal findes en løsning.

Indlæser debat