Ikke et løft men en besparelse

Udgivet:22. september 2021, 12.36

Læsetid:2 minutter

Af Eva Damsgaard Byrådsmedlem for DF i Favrskov Kommune

ÆLDREPLEJEN Kære Grethe Villadsen (S). Tak for dit svar, som stemmer ganske overens med det forvaltningen informerede mig om under budgetforhandlingerne.

Det giver dog stadig ikke mening for mig. Du skriver, at »der er iværksat bedre introduktion af nye medarbejdere, og de har fået en fast kontaktperson tilknyttet, hvilket giver et plus for medarbejderen samt ro og stabilitet ude hos borgeren«.

Undskyld mig, men hvordan kan det så give en besparelse på 300.000 kr. - det der svarer til en medarbejder!?

Det, du beskriver, er jo et løft til ældreplejen!

Jeg vil gerne informere dig om, at de medarbejdere, der introducerer nyansatte, er sosu-hjælpere og - assistenter, som selvfølgelig først og fremmest er ansat til at passe de ældre.

Lad mig vise dig mit regnestykke:

Der er 25 medarbejdere på en arbejdsplads. En siger op, og en ny skal ansættes. Arbejdsstedet har lige lavet en fælles guideline og mener dermed, de kan spare 300.000 kr., hvilket er = en medarbejder. Det betyder, at arbejdspladsen siger »goddag« til en ny, farvel til den der afgår og samtidig »farvel« til et timeantal, der svarer til en medarbejder!

I ældreplejen er det alle ansatte, der tager sig af nye medarbejdere - det er en del af vores opgave - så besparelsen rammer altså medarbejderen på gulvet.

Læs også
Effektivisering! Effektivisering!
Læs også:
Effektivisering!

Besparelse på opkald vedr. medicingivning kan desværre ikke styres, endsige begrænses, da mange opgaver er pålagt via retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Sker det, at der er for mange fejl, bliver det noteret som UTH (utilsigtede hændelser), som indrapporteres og indgår i vurderingen af arbejdspladsen. Desuden kommer borgerne tidligere og tidligere hjem fra hospitalet, så opgaverne er mange og komplekse.

Læs også
Effektiviseringer gav mere hensigstmæssige arbejdsgange Effektiviseringer gav mere hensigstmæssige arbejdsgange
Læs også:
Effektiviseringer gav mere hensigstmæssige arbejdsgange

Men bare rolig. Budgetforslaget går temmelig sikkert igennem, idet jeg kan læse, at der ikke er den store uro hos Ældrerådet, som er høringsberettiget - og det er jo kun høringssvar, der evt. kan ændre afgørelsen.