Mangler der radiologer i Silkeborg, og hvordan påvirker det patienterne?

17. september 2020, 11.56

Foto: Martin Ballund

LÆGEMANGEL Forhold på Regionshospital Silkeborg og mulighederne for behandling hænger uløseligt sammen. Den sidste tid har der været nævnt mangel på radiologer, ikke alene i Silkeborg men i hele regionen, derfor spørger vi nu hospitalsledelsen i Midt, hvor er vi henne?

Vi er bekymrede for, at mangel på radiologer kan forlænge undersøgelse- og behandlingstiden, og for nogle patienter måske ende med et forringet behandlingstil- bud.

Er der et samlet overblik over situationen? Og sendes patienter evt. videre til behandling på privathospital eller privatklinik?

Hvad er økonomien i givet fald, i forhold til selv at kunne udrede og behandle patienterne?

Hvilke initiativer kan Hospitalsledelsen tilbyde borgerne i Silkeborg?

Vi sætter patienten i centrum, og ønsker tilbud til patienterne lokalt som hidtil. Et mål vi gerne skulle være fælles om.