Mindeord: Et inspirerende og aktivt menneske er gået bort

Leo Braüner Pedersen fra Silkeborg døde som følge af covid-19-pandemien

21. januar 2021, 12.45

Leo Braüner Pedersen blev 79 år. Bisættelsen fandt sted ved Silkeborg Kirke lørdag den 16. januar.

MINDEORD: På vegne af Silkeborg Y’s Men’s Club har Jens Peder Jensen skrevet følgende mindeord over Leo Braüner Pedersen:

Med Leo Braüner Pedersens død den 11. januar har Silkeborg Y’s Men’s Club mistet et aktivt og skattet klubmedlem, fældet af covid-19-pandemien.

Leo har været klubmedlem uafbrudt siden 1991. Gennem årene har han i tre perioder været med i præsidiet med funktion som kasserer.

I alle 29 år har han deltaget med inspirerende idebidrag i de udvalg, han har været en del af.

Han har været formand for produktionsudvalget i flere perioder og har flittigt deltaget ved mange indtægtsgivende opgaver, der gav klubben mulighed for økonomisk støtte til kristent foreningsarbejde for børn og unge.

I denne sammenhæng huskes han blandt andet for den faste deltagelse ved tøjcontainerproduktionen på Det Gamle Mejeri i Voel, hvor der i mange år blev klippet, bukket og nittet stålplader hver torsdag eftermiddag.

Ligeledes huskes Leos organisering af klubmedlemmers deltagelse ved motorvejsbyggeriet over Funder Ådal. Her blev vi ofte med kort varsel tilkaldt af den tyske entreprenør, når en nystøbt og afhærdet delstrækning havde forlænget betonbroen 28 meter, og den skulle skubbes frem over søjlerne. Vores opgaver var da at indlægge velsmurte glideplader på søjlerne, som skulle minimere friktionen ved broens fremføring. Jeg tror, Leo deltog i arbejdet hver gang.

For år tilbage boede Leo sammen med hustruen Doris på en landbrugsejendom i Frederiksdal, som de havde overtaget af Leos forældre.

Som dreng var Leo FDF-spejder i dette lokalområde, og senere som voksen fortsatte han som aktiv leder for FDF-spejderne.

Efter år som fuldtidslandmand blev han deltidslandmand samtidig med, at han blev ansat som affaldsindsamler for Silkeborg Kommune.

Omkring årtusindskiftet flyttede familien til Silkeborg, hvor de har boet på Tingvej, Stærevej og sidst Ved Skrænten.

Leo har været aktiv i mange frivillige opgaver, bl.a. otte år i Gødvad Menighedsråd, og sammen med Doris, der døde i april 2020, arbejdede han med genbrugsvirksomhed hos Kirkens Korshær i Hostrupsgade og de seneste år ved Dybkjærafdelingen.

Som person var Leo munter og glad, altid god til at se de positive vinkler i en sag.

Som omtalt ved bisættelsen i lørdags var Leos kristentro mærkbar, ikke så meget udlevet i ord, men ret mærkbar i adfærd. Silkeborg Y’s Men’s Club vil savne ham.

Æret være Leos minde.