Rust eller kunst?

9. juli 2019, 12.15

Kunstværket på Søndertorv.

PROVOKERENDE Hvad jeg troede var en glemt, rusten jernplade på Søndertorv, viste sig at være et kunstprojekt til en kvart million, kommunale kroner.

Kunst er til for, blandt andet, at provokere. Meeeen …

For snart mange måneder siden begyndte jeg at irriteres over en opretstående, rusten jernplade på ca. 3 x 3 meter, henstillet (eller glemt?) på Søndertorv i Silkeborg. Jeg kunne ikke regne ud, hvilket formål den havde haft, men blev enig med mig selv om, at en håndværker el.lign. nok havde glemt den efter udført arbejde. Jernpladen var fastgjort til fortovet med 4 stålwirer, som i øvrigt var til fare for legende børn, fulde mennesker og andet godtfolk.

Nogen havde, ikke overraskende, fundet anledning til at »udsmykke« jernpladen med noget maling, men hvad kan man forvente med den slags, og pladen kunne jo alligevel ikke blive grimmere, end den i forvejen var.

En dag irriteredes jeg så meget over dette sjuskeri, at jeg skrev til Silkeborg kommunes afdeling for Teknik og Miljø med anmodning om, at nogen ville flytte jernpladen.

Stor var min forbløffelse, da svaret på min henvendelse ikke kom fra Teknik- og Miljøafdelingen, men fra Kultur- og Borgerserviceafdelingen. I svaret blev jeg belært om, at der ikke er tale om en glemt, rusten jernplade, men derimod om et kunstprojekt af kunstneren Erik Peitersen. Kunstprojektet skulle angiveligt være under stadig forandring, idet kunstneren afholder malersessions på værket med jævne mellemrum!!!

Jeg var målløs, og min næste tanke var, om jeg, som skatteyder i kommunen, mon har bidraget økonomisk til dette »projekt«.

Jeg måtte spørge.

Svaret på det spørgsmål kom hurtigt. Silkeborg kommunes udgifter til kunstprojektet beløber sig til kr. 200.000 i honorar til kunstneren, samt i underkanten af kr. 50.000 til transport og retablering m.v.!!!

Nuvel, jeg er helt med på, at kunst, blandt andet, har til formål at provokere holdninger og den slags. Men helt ærligt: er der ingen grænse for, hvor lavt man kan synke? Er der slet ikke noget krav om (kunstnerisk) kvalitet, inden man kaster sig ud i et sådant projekt?

I min verden skal kunst placeres med omhu, og tænkes ind i de omgivelser, hvori det placeres. Hvad mon kunstnerens tanker har været om dette?

Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvem der har besluttet, at der skal bruges en kvart million skattekroner på netop dette konkrete kunstprojekt?

Og hvorfor placere et så dyrt kunstværk på Søndertorv? Her kommer jo stort set ingen mennesker.

Hvis ikke jeg har antydet det kraftigt nok, så lad mig skære det ud i pap: Jeg mener, det grænser til uansvarlighed at bruge så mange penge på et »kunstprojekt«, der alene består af en rusten jernplade, med tilfældige streger på, og maling, hevet direkte op fra malerspanden (undskyld min ligefremhed).

Jeg er faktisk kunstelsker, men så dyr kunst bør have en vis kvalitet, og udstilles, hvor det ses af flest mulige.

Mon ikke Erik Peitersen af og til sender H. C. Andersen, og »Kejserens Nye Klæder« en venlig tanke, og et slet skjult smil?

Jeg har netop erfaret, at der IKKE er tale om en jernplade, men et lærred, malet i en farve, der får »kunstværket« til at se rustent ud. I øvrigt har nogle vandaler forøvet hærværk mod lærredet, ved al lave et par huller i det. Skam over dem.

Kunstværket på Søndertorv.