Byudvikling: Så enkelt og så kompliceret er det

2. december 2019, 11.44

HABILITET I Plan- og vejudvalget, som har opgaven at godkende og at indstille til byrådet, har vi en del indflydelse på, hvordan områder udformes, men linjerne er i det væsentligste lagt i den sidste kommuneplan, som blev vedtaget i enighed i byrådet.

Det altafgørende er, at områder, der udpeges til mulig byvækst i kommuneplanen, områder som er udpeget som perspektivområder fremadrettet, er dem, der kan bygges på, hvis der er vækst, og der er nogle bygherrer, der vil. Kommunen kan kun udarbejde lokalplaner på egen hånd på egne arealer, og i situationer som tjener almenvellet. Det gør privat boligbyggeri ikke.

Væksten er der. Folk vil gerne flytte til Silkeborg. Derfor er der da intet mystisk eller underligt i, at arealer, som er udpeget til mulig byvækst, kommer i spil. Det er lige som meningen med en kommuneplan.

Så er der en del lokalplaner, både fra de »gamle kommuner« og nyere lokalplaner, som af en eller flere årsager ikke er tidssvarende, ja dem tager plan- og vejudvalget op til overvejelse, hvis der er et rimeligt ønske om at være med i den vækstudvikling. I disse situationer overvejes det, om der skal en ny lokalplan til, om det kan håndteres med en dispensation, eller det er nødvendigt med en ny lokalplan, evt. et kommuneplantillæg. Der er vedtaget en række politisk afstemte retningslinjer, som alle har det formål, at kommunens faglige medarbejdere skal forholde sig til dem i deres samarbejde med bygherrer om udarbejdelse af forslag til lokalplaner, kommuneplaner etc. Det er helt efter bogen.

Nu rejses der så åbenbart en sag om personlige venskaber, og deres betydning i kommunens forvaltning af byggemuligheder i den vækst, som Silkeborg kommuner er i lige nu, men har borgmesteren, som nu er i skudlinjen, overhovedet indflydelse på, hvordan og hvor der bygges?

Det har han da ikke mere end andre byrådsmedlemmer. Han er ikke i det udvalg, hvor der arbejdes med kommuneplaner, lokalplaner, eller hvordan de enkelte områder udformes. Det er klart, at han i de store sager som Søtorvet, Søfronten, Fredensgade osv. er orienteret, men planlægning og udformningen er han ikke mere med i end andre byrådsmedlemmer. Borgmesteren kan ikke lave underhåndsaftaler. Alt skal vedtages af et flertal i byrådet.

Er der så nogen bygherrer, der har fortrinsret? Selvfølgelig ikke. Nogen er dygtigere til at læse kommuneplaner for mulig vækst end andre. Men faktisk er det således, at udviklerne bliver behandlet ens, uanset hvem der kommer ind ad døren

Der drikkes selvfølgelig en del kaffe i dialogen med udviklerne. Det gør både borgmester, jeg og mine udvalgskollegaer. Rigtig mange ønsker at være med i udviklingen af Silkeborg, og tak for det. Det handler i det væsentligste om at afklare processer, tidsperspektiver, mulige kommunale opkøb, vejudfordringer og alt hvad bygherrerne kan løbe ind i.

Der drikkes kaffe med lokalråd, grundejerforeninger, borgergrupper, enkeltejere, udviklere, arkitekter, som alle har et behov for at forstå de til tider komplicerede processer, som udvikling medfører.

Intet handler om fortrinsret, men om at projekterne bliver formidlet bedst muligt for alle parter.

Så enkelt og så kompliceret er det.