Brug for pragmatisme, ikke dogmatisme

18. marts 2021, 12.38

Tange Så kom den - indstillingen fra arbejdsgruppen nedsat af miljøministeren med anbefaling om Tange Sø-spørgsmålet.

Min umiddelbare refleksion: forundring, skuffelse og frustration

Danmarks Naturfredningsforening (DN) var betroet den vigtige rolle at være upartisk facilitator og skulle søge at finde et kompromis og formulere en fælles indstilling. Denne opgave har de desværre ikke haft evnen eller viljen til at løfte. Indstillingen forfattet af DN er i bedste fald manipulerende og enøjet - i værste fald uredelig. Og bl.a. derfor kunne Viborg Kommune, Silkeborg Kommune, Gudenåcentralen/Norlys og Foreningen til Bevarelse af Tange Sø ikke støtte op om indstillingen.

Det viser sig nemlig, at DN aldrig har ønsket et kompromis, og at de hele tiden har spillet med fordækte kort

Kim Dongsgaard (V)

Det billede, der står tilbage, er, at Viborg Kommune, Silkeborg Kommune, Gudenåcentralen/Norlys samt Foreningen til Bevarelse af Tange Sø i vid udstrækning søgte at finde et kompromis og gik rigtig langt for at få enderne til at mødes.

Desværre blev de ikke mødt af samme imødekommenhed fra bl.a. DN i arbejdsgruppen. Og det var der en naturlig årsag til. Det viser sig nemlig, at DN aldrig har ønsket et kompromis, og at de hele tiden har spillet med fordækte kort.

Straks efter arbejdet var slut, tonede DN rent flag og meldte ud, at de ikke ønsker et kompromis. Denne kompromisløse tilgang legitimerer DN ved at: »DNs fornemste opgave er at tale naturens sag og understøtte tiltag, der fremmer en rig og levende natur og bidrager til at standse tilbagegangen i biodiversitet. At nedlægge Tange Sø og genoprette Gudenåens naturlige forløb er derfor den optimale løsning for naturen.« (Kilde: VF 16.03.2021). Hermed at forstå, at det eneste der har legitimitet, er naturens interesser, vel og mærke som DN fortolker den.

Denne dogmatiske udtalelse fra DN skuffer mig og er efter min bedste overbevisning ikke i naturens interesse på langt sigt. Den skaber kun polarisering og et ikke-produktivt modsætningsforhold mellem mennesker og natur. Og i parentes bemærket, er vi faktisk nogen, der mener, at Tange Sø området ér rig og levende natur, der har en naturværdi og selvstændig legitimitet.

Så vi må ikke give op. Der må kunne findes en fælles løsning. Men der er brug for pragmatisme og kreativitet - ikke dogmatisme og fordækte kort.

Indlæser debat...