Skeletterne vælter ud af skabet i forvaltningsskandalen i Region Midt

14. oktober 2020, 12.27

FREDBERG-SAGEN Det er meget bekymrende læsning i nyhederne, hvor det nu viser sig, at Fredberg blev fyret og patienter unødigt blev genindkaldt til ekstra undersøgelser pga. »en misforståelse«.

Man tror ikke sine egne øjne og ører!

Direktør Thomas Balle i hospitalsledelsen i Viborg begrunder fyringen af Fredberg på følgende måde: »Vi reagerede efter, at bestyrelsen i Dansk Lungecancer Gruppe i december 2019 udtalte kritik af tilbuddet i Silkeborg. Indtil da troede vi, at det foregik efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer«.

Nu viser det sig så, at Silkeborg rent faktisk fulgte Sundhedsstyrelsens retningslinjer og endda gjorde det bedre end noget andet sted i landet.

Det er dybt beklageligt, at den øverste regionale ledelse ikke reagerede på den kraftige kritik og stoppede op og tænkte sig om. I stedet tromlede den regionale ledelse med lukkede øjne og fingrene i ørerne hen over alle kritikerne.

Fyringer, utryghed blandt patienterne, sygehusets ry og arbejdsmiljøet ødelægges alt sammen pga. inkompetente ledere, der ikke tog de mange advarsler fra fagfolkene alvorligt og ikke kan/vil se egne fejl

Teresa Jørgensen

Det er ikke længere muligt at finde nogle, der bakker hospitalsledelsen og Ole Thomsen op (fraset Anders Kühnau), og nu undsiges de også af Dansk Lungecancer Gruppe og Sundhedsstyrelsen.

Hospitalsledelsen og Ole Thomsen står tilbage ydmyget, utroværdige og afklædte. Hele deres argumentation er faldet til jorden.

Fyringer, utryghed blandt patienterne, sygehusets ry og arbejdsmiljøet ødelægges alt sammen pga. inkompetente ledere, der ikke tog de mange advarsler fra fagfolkene alvorligt og ikke kan/vil se egne fejl.

Stakkels patienter, der er misbrugt og genindkaldt uden grund, fordi det synes som om Ole Thomsen havde en skjult dagsorden. En af de genindkaldte patienter udtrykte, hun følte sig som en brik i et spil. Man må håbe, alle de genindkaldte patienter klager.

Det må være den mest skamfulde handling udført af en offentlig myndighed.

Ole Thomsen står som den øverste ansvarlige for hele det tragikomiske forløb, og han har fejlet i en uhørt grad, hvor mange mistænker at hele sagen er konstrueret for at ramme Fredberg, der har kritiseret den management by fear lederstil, Ole Thomsen har indført.

Det er alarmerende for regionen, at både regionale og landsdækkende medier er kommet til samme resultat.

Det er ikke kun medarbejderne på sygehuset, der ikke længere har tillid til hospitalsledelsen og Ole Thomsen.

Det har vi borgere heller ikke! Hospitalsledelsen skal udskiftes nu, TAK.