Dansk Lunge Cancer Gruppe: Værd at arbejde videre med resultaterne fra Silkeborg

Men formanden for Dansk Lunge Cancer Gruppe fastholder, at det var blandt andre Ulrich Fredbergs opgave at skaffe relevante data fra Silkeborg til et større forskningsprojekt om brugen af lavdosis-skanning

18. juni 2020, 16.00

Formanden for Dansk Lunge Cancer Gruppe, Torben Riis Rasmussen, afviser ikke, at Silkeborgs brug af lavdosis-skanning under Ulrich Fredberg er værd at udbrede. - Men vi skal have mere forskning og dokumentation. Vi skal være sikre på, at patienterne får den mest sikre undersøgelse, hvis den praktiserende læge blot har en vag mistanke om lungekræft,, siger Torben Riis Rasmussen.

SILKEBORG Dansk Lunge Cancer Gruppe erkender, at Regionshospitalet Silkeborgs efterfaringer med brugen af lavdosis-skanning ser lovende ud. Men gruppen fastholder, at de data, der indtil nu er blevet fremlagt, ikke i tilstrækkelig omfang påviser, at sygehuset i Silkeborg har brugt lavdosis-skanning på den ...