Busser: Plan og Vej - så er det nu!

26. august 2019, 13.16

BYBUSSERNE Det er med stor tilfredhed at jeg kan konstatere, at man i udvalget for Plan og Vej påbegynder eller er påbegyndt en analyse af den kommunale busdrift og se på løsninger.

Formålet med analysen bør være at opnå en større kommunal sammenhæng. Der er et stort behov for, at man politisk beslutter sig for, at man indregner de tidligere kommuner i dette sammenhængsregnskab.

Salten by er et af de steder, der er særligt udfordret. Them-Salten lokalråd har modtaget henvendelser fra borgere, hvor de sølle busforbindelser for nr. 110 har konsekvenser mht. at kunne komme frem til skole og til ungdomsuddannelserne. Der er også eksempler på udfordringer med at kunne fastholde nødvendig speciallæge. Sågar er der et eksempel på en, som har svært ved at fastholde sit job.

Hvis man politisk mener, man vil kommunal sammenhæng - så skab kommunal sammenhæng. Og nej det hænger ikke sammen økonomisk at skabe sammenhæng, men bybusserne til Gjessø og Virklund er sandsynligvis heller ikke økonomisk rentable.

Nu når jeg er inde på Gjessø og Virklund, så er forslaget herfra, at en ny busrute bør hedde Silkeborg - Virk-lund - Salten - Them - Gjessø - Silkeborg. For at passagerne fra Virklund og Gjessø ikke skal på en længere tur kan hveranden afgang køre modsat rundt.

Hvis man politisk vil, som man siger - skabe sammenhæng - så er det nu Plan og Vej skal slå til!