Kommuneplanen glemmer naturen

16. november 2020, 12.58

Foto: Jakob Stigsen Andersen

PLANLÆGNING Generelt vil vi gerne rose byrådet og forvaltningen for de mange positive formuleringer i kommuneplanen omkring natur og miljø. Men ord gør det ikke alene. Vi mangler fortsat at se dem omsat til konkrete hensyn og tiltag, i den fysisk planlægning.

Hvis tabet af natur og biodiversitet skal stoppes, så kræver det, at der planlægges plads til naturområder, og at der tages langt mere hensyn til eksisterende natur. Vi kan desværre se, at der jævnligt etableres eller ønskes etableret boliger i ubeskyttet skov og naturområder eller på marker, der i stedet burde planlægges som en del af små og større naturområder. Er der først etableret boliger eller veje, så er arealerne for evigt tabt til menneskelig brug.

Vi vil anbefale, at der omkring alle byerne ses på, hvor der skal være natur og ikke kun boliger og veje

Pernille Engemann, DN

Jo flere, der flytter til kommunen, jo større bliver presset på det åbne land og den eksisterende natur, og jo vigtigere er det at tænke naturen helhjertet ind i planlægningen. Hvis det ikke skal tippe i negativ retning for både natur, eksisterende borgere og tilflyttere, så kræver det, at der aktivt planlægges, hvor der skal være natur, ellers vil byggeri og veje bid for bid sætte sig tungt på arealerne.

Sejs-Svejbæk er et eksempel på et område, hvor det er ved at komme ud af kontrol, og hvor der nu planlægges boliger i et planmæssigt ubeskyttet skovområde i Linå Vesterskov til trods for, at der har været skov længe. At bygge ind i eksisterende skovområder er i direkte modstrid med at beskytte den eksisterende natur og vores nationale målsætning om at få mere skov i Danmark. Skov med alder har en langt større værdi end nyplantet skov. Det samme med de mange små udstykninger i området, der over tid opsplitter og forringer naturen og naturoplevelsen for os mennesker.

Derfor kræver det langt større fokus på, hvor der skal være natur, og her er Kommuneplanen et vigtigt værktøj til at pege på arealer, der skal være en del af de kommende års naturnetværker. Det, mener vi også, vil gøre kommunen langt mere attraktiv for nuværende og kommende borgere. Coronakrisen har sat en tyk streg under behovet for natur, hvilket kommuneplanen bør afspejle.

Vi vil anbefale, at der omkring alle byerne ses på, hvor der skal være natur og ikke kun boliger og veje.

Ovenstående er et uddrag af vores høringssvar, resten kan læses på DN Silkeborgs hjemmeside.