Nødvendigt med ny hal i Funder

23. september 2020, 13.03

HASTER I disse år går det stærkt med udviklingen og bosætningen i Silkeborg Kommune, og visse områder markerer sig med en særligt høj befolkningstilvækst - herunder Funder.

Der er derfor fokus på udbygning af skole såvel som daginstitution i området. Tiltag, der skal være med til at sikre en god hverdag for de mange der bor - og flytter til - Funder.

Et andet vigtigt element for at skabe den gode by og et attraktivt lokalområde er faciliteterne til fritid og idræt. For os at se, så er det afgørende for den fortsatte positive udvikling af Funder, at vi også følger med på halkapaciteten i området.

Derfor glæder det os, at vi i forbindelse med det netop vedtagne budget igangsætter en proces for at realisere hal nr. 2 ved den lokale skole og eksisterende hal, for behovet er der allerede i dag. Som formænd for henholdsvis nærdemokratiudvalget og kultur-, fritids- og idrætsudvalget er vi opmærksomme på denne udfordring og arbejder derfor på, at vi får skabt en konkret plan for, at hal nr. 2 i Funder sættes i gang næste år.