Brug for faste vaccinationscentre

Udgivet:09. november 2021, 13.29

Læsetid:1 minut

Af Christian Møller-Nielsen. Hammel byrådskandidat for Venstre i Favrskov Kommune, afgående regionsrådsmedlem

2 år siden

CORONA Vaccination mod corona er effektiv. Det er bevist, at fuld vaccination forhindrer alvorlig sygdom og reducerer risiko for indlæggelse. Den gode nyhed er tillige, at en revaccination med et tredje vaccinestik forøger effektiviteten og stort set forhindrer fornyet smitte med corona. Derfor har stort set alle voksne en betydelig glæde af en revaccination, og det bliver formentlig anbefalet af Sundhedsstyrelsen i den kommende tid. Hvis du indtil nu har fravalgt coronavaccination, bør du virkelig overveje, om det er klogt. De mest alvorligt coronasyge på vores hospitaler i dag er primært de ikke-vaccinerede!

Eftersom vaccinernes effekt falder over tid for specielt de ældre borgere, bør vi indrette os efter, at en årlig vaccination mod coronavirus kan anbefales til langt de fleste borgere. Det er stadig uafklaret i forhold til de mindste børn, som i Danmark normalt ikke bliver alvorligt syge af hverken corona- eller influenzavirus. Der er dog udenlandske meldinger om, at fede børn har en særlig høj risiko ved coronainfektion.

Kommunen bør snarest udarbejde en vaccinationsplan i samarbejde med Region Midtjylland, praktiserende læger og apotekerne. Vi får nemlig brug for faste vaccinationscentre i kommunens hovedbyer, og hovedopgaven bliver primært årlige vaccinationer mod corona- og influenzavirus. Opgaven kan løses i et offentligt og/eller privat regi, hvis blot den faglige kvalitet er i orden. Centrene bør åbnes efter et fast årligt rulleskema, og skal hele året være parat til at åbne med kort varsel i særlige spidsbelastningssituationer.