Masser af rig natur kan blive ofret ved Tange Sø

20. marts 2021, 07.45

Foto: Jakob Stigsen Andersen

Tange Undertegnede er født og opvokset ved Tange Sø. Jeg er kommet der jævnligt gennem et langt liv og har som barn både fisket i søen, badet i den og sejlet på den. Som voksen er jeg ofte taget derud for at se på det rige fugleliv og på floraen i området.

Det er på den baggrund meget trist at erfare, at et flertal af interessenter nu vil ofre den rige natur, der efterhånden er opstået ved søen, blot for et håb om, at der vil komme flere fiskearter.

Det er på den baggrund meget trist at erfare, at et flertal af interessenter nu vil ofre den rige natur, der efterhånden er opstået ved søen, blot for et håb om, at der vil komme flere fiskearter

Knud Ærenlund Pedersen

Man bøjer sig for de ønsker om »rewilding« af den danske natur, der spreder for tiden, og man legitimerer denne holdning ved at henvise til opfyldelse af EU’s vandrammedirektiv. Men der står nu ikke noget i vandrammedirektiver om, at netop Tange Sø skal fjernes. Generelt sigter vandrammedirektivet mest på styring af kemiske påvirkninger af drikkevand mv.

Jeg har ved søen adskillige gange set havørn, fiskeørn, rørhøg, isfugl, lille lappedykker, stor skallesluger, fiskehejre, fjordterne for blot at nævne nogle få af arterne i det righoldige fugleliv.

Oprindeligt var der også store bestande af orkideen majgøgeurt ved søens vestre bred, men dem har myndighederne ødelagt gennem vejbyggeri og vejvedligeholdelse. Jeg understreger dette for at gøre det helt klart, at de ikke er forsvundet på grund af søens eksistens!

Tilbage er der heldigvis en rig fuglebestand. Men alle disse arter vil enøjede - såkaldte interessenter - nu fjerne. For at få en enkelt fiskeart mere. Og man gør det efter sigende for biodiversitetens skyld!

Man må håbe, at DN, politikerne og miljøministeren kan se pointen! Jeg kan altså ikke!

Samtidig ønskes de rekreative muligheder, som søen byder på, også fjernet! Alt skal væk! Men der er selvfølgelig det håb, at der kommer så mange laks, at man kan erstatte sejlklubben med en dykkerklub med speciale i laksekiggeri!

Næste skridt må så blive at fjerne spærringen ved Silkeborg. Måske ville det være en ide at starte her. Det største problem bliver formentlig, hvad der skal ske med Hjejlen og hele turismen. Og hvis ikke den hindring bliver fjernet, giver ændringer ved Tange Sø jo ingen som helst mening!

Indlæser debat...