Hvorfor skal køn afgøre løn?

24. juli 2021, 08.01

SYGEPLEJERSKESTREJKEN Hvorfor skal køn afgøre løn? Det er det spørgsmål, som sygeplejerskerne har stillet sig selv i mange år, og det er det spørgsmål, sygeplejerskerne IGEN stiller politikerne!

Tjenestemandsreformen fra 1969, er det jerngreb, som lønmæssigt nærmest har fastlåst de kvindedominerende faggrupper som sygeplejersker, pædagoger, socialrådgivere, jordmødre og lign.

Derfor politikere, er det på høje tid at I udviser rettidigt omhu og opdaterer jeres love, så de passer til 2021 og ikke 1969

Inge Brinch Teglgaaard

Et jerngreb der har betydet, at sygeplejerskerne ikke lønmæssigt er løftet i forhold til deres uddannelse, ansvar og kompetencer. Uddannelsen til sygeplejerske er en mellemlang professionsuddannelse på 3½år. Uddannelsens opbygning svarer til folkeskolelæreruddannelsen.

Sammenlignes de to uddannelser rent lønmæssigt, aflønnes lærerne dog væsentligt bedre end sygeplejerskerne. I grundlønnen, altså den løn en nyuddannet starter på, er forskellen 4000 kroner. En forskel der over et helt arbejdsliv aldrig udlignes. Årsagen til den forskelsbehandling skal findes i Tjenestemandsreformen fra 1969. Altså en lov, 52 år gammel, som fortsat er afgørende for den løn kvinder og mænd i omsorgsfag i 2021 aflønnes med.

Tilbage i 1969, hvor Tjenestemandsreformen blev vedtaget, var formålet at indføre et nyt løn- og klassificeringssystem, bestående af i alt 40 lønrammer. Et system der havde til formål at kunne øge den centrale styring med lønudvikling på tværs af den offentlige sektor. Både embedsmænd og politikere bag reformen understregede vigtigheden af, at de fastlagte lønklassifikationer jævnligt skulle revurderes, især hvis en faggruppes arbejde udviklede og ændrede sig i forhold til kompetencer og ansvar. Denne vurdering venter vi i 2021, 52 år efter indførelsen af Tjenestemandsreformen, fortsat på.

Samfundet i 1960’erne, var indrettet således, at mænd var hovedforsøger i de enkelte familier, hvorfor de blev indplaceret i den højeste del af skalaen. Kvinderne blev placeret i den laveste del af lønhierarkiet, da deres lønmæssige andel til husholdningen var at betragte som »lommepenge«. Selvom sygeplejerskers uddannelsesniveau, ansvar og kompetencer, siden da er vokset voldsomt, kan dette på ingen måde ses på lønsedlen.

Til gengæld kan det ses i rekruttering. Der mangler tusindvis af sygeplejersker. Både fordi dygtige sygeplejersker forlader faget, fordi de har så travlt, at de ikke kan levere den faglighed de ønsker, og i den sammenhæng frygt for deres eget helbred. Senest faldt antallet af ansøgere med otte procent, og jeg er slet ikke i tvivl om, at den lave grundløn her har afgørende effekt.

Derfor politikere, er det på høje tid at I udviser rettidigt omhu og opdaterer jeres love, så de passer til 2021 og ikke 1969. Ønsker I fortsat et sammenhængende sundhedsvæsen for den enkelte borger, skal der leveres på en højere grundløn til sygeplejerskerne anno 2021. Det er kun ret og rimeligt.

Indlæser debat...