Jeg støtter Linå Vesterskov

Udgivet:25. juni 2021, 12.28

Læsetid:2 minutter

Officielt illustrationsbillede fra Banedanmark, der viser hvordan en højhastighedsjernbane i Østjylland kan komme til at se ud.

Af Kim Niemann Sejs-Svejbæk

2 år siden

JERNBANE Linå Vesterskov er truet på sin fredfyldte eksistens. Det står klart efter at Socialistisk Folkeparti (SF) har valgt at kæmpe imod en udbygning af det danske vejnet under de igangværende trafikforhandlinger på Christiansborg. I stedet mener SF, at der skal pløjes en højhastighedsjernbane igennem Linå Vesterskov, der vil forandre den pragtfulde natur i Søhøjlandet for altid.

Samlet vurderer myndighederne, at det op imod 3 mia. kr. dyre projekt vil få en omfattende negativ miljøpåvirkning på Linå Vesterskov. Og samtidig vil op til 41 husstande skulle eksproprieres i Sejs-Svejbæk, og der skal opsættes støjskærme på dele af strækningen igennem byen
Kim Niemann

Ifølge partiets annoncer på sociale medier er der behov for en jernbane igennem Linå Vesterskov med tog, der kan køre op til 200 km/t, fordi der er alt for meget asfalt og for mange biler i Midtjylland. Det står dog i skærende kontrast til den politik, som partiet fører i Silkeborg Byråd, hvor SF så sent som i fjor foreslog en del af Linå Vesterskov udlagt til boligområde med mere asfalt og flere lokale trafikudfordringer til følge. Gudskelov kom staten de lokale protester til undsætning og nedlagde veto mod planerne.

Apropos skærende kontraster så mener SF desuden, at den kollektive trafik i Midtjylland er »en farce«. Det eneste som dog er en farce, er partiets ihærdige forsøg på at spolere Linå Vesterskov. For det er i direkte modstrid med de paroler om »mere vild natur og urørt skov, større sammenhængende naturområder og mere bynær natur«, som ellers fremføres på SF’s egen hjemmeside.

I forundersøgelsen fra 2016 skriver myndighederne ligefrem, at »Det er vanskeligt at finde en linjeføring igennem området ved Silkeborgsøerne, som kan lade sig gøre, og som samtidig er skånsom ved landskabet«.

Linjeføringen igennem Linå Vesterskov er dog den mindst ødelæggende. Alligevel vil den ifølge myndighederne kræve »store jordarbejder«, som skønnes til i alt 750.000 m³ afgravning og påfyldning. Det er det, som med andre ord kaldes en voldsom indgriben i natur og dyreliv.

Samlet vurderer myndighederne, at det op imod 3 mia. kr. dyre projekt vil få en omfattende negativ miljøpåvirkning på Linå Vesterskov. Og samtidig vil op til 41 husstande skulle eksproprieres i Sejs-Svejbæk, og der skal opsættes støjskærme på dele af strækningen igennem byen. Tak for kaffe.

Læs også
SF kræver ny jernbane: Fra Silkeborg til Aarhus på 23 minutter SF kræver ny jernbane: Fra Silkeborg til Aarhus på 23 minutter
Læs også
SF kræver ny jernbane: Fra Silkeborg til Aarhus på 23 minutter
Læs også
Erhvervsforening bakker op om hurtig togforbindelse til Aarhus Erhvervsforening bakker op om hurtig togforbindelse til Aarhus
Læs også
Erhvervsforening bakker op om hurtig togforbindelse til Aarhus
Læs også
Leder: Er det nu så genialt med tog? Leder: Er det nu så genialt med tog?
Læs også
Leder: Er det nu så genialt med tog?

En kaffe som jeg vil tage med ud og nyde i fred og ro i Linå Vesterskov, mens det fortsat er muligt. Indtil træer, bunddække og dyreliv i Danmarks største sammenhængene skovområde må vige for SF’s forsøg på at flytte fokus fra »Togfonden DK« og dennes ikkeeksisterende bidrag til en mere bæredygtig fremtid.