Budget: Socialdemokratiet arbejder for flere varme hænder

10. juni 2021, 12.00

BUDGET I de kommende budgetforhandlinger vil Socialdemokratiet sætte velfærden først.

Vi går ind til forhandlingerne med den klare prioritering, at der bliver sat midler af til flere varme hænder på børn- og unge-, ældre- og socialområdet, når driftsbudgettet for 2022 forhandles.

Derfor er det helt centralt for os, at vi handler ansvarligt og rettidigt ved at igangsætte initiativer der sikrer, at vi kan rekruttere og fastholde kvalificeret arbejdskraft i de kommende år, hvor der skal ansættes flere varme hænder

Helle Gade (S)

Vi vil især arbejde for, at der bliver afsat midler til:

• Socialområdet (50 mio. kr. over de næste tre år + midtvejsregulering der tildeler yderligere penge til området ved borgertilgang).

• En styrkelse af ældreområdet.

• At finansiere afledte driftsudgifter ved anlæg af nye velfærdsinstitutioner.

• Vores mest sårbare børn og unge (børn og unge med særlige behov).

• Et øget fokus på sundhedsfremmende initiativer.

• Voksenelevløn til alle elever i Silkeborg Kommune over 25 år samt øget fokus på kompetenceudvikling af kommunens medarbejdere for at kunne tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft i de kommende år.

• Flere borgere i uddannelse, herunder at flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Det skal bidrage til at øge rekrutteringsgrundlaget for brancher med mangel på faglært arbejdskraft i de kommende år.

Disse tiltag bidrager alle til at sikre flere varme hænder.

Vi kan se allerede nu, at vi i de kommende år står foran et øget rekrutteringsbehov i Silkeborg Kommune. Derfor er det helt centralt for os, at vi handler ansvarligt og rettidigt ved at igangsætte initiativer der sikrer, at vi kan rekruttere og fastholde kvalificeret arbejdskraft i de kommende år, hvor der skal ansættes flere varme hænder for at vi som kommune kan levere et ordentligt serviceniveau i den kommunale velfærd.

Vi mener derfor, at »velfærd først« skal være overskriften for budgettet for 2022.

Indlæser debat...