Skal der bygges i Silkeborgs skove?

26. september 2020, 08.00

Foto fra den del af Linå Vesterskov som foreslås bebygget med boliger. Privatfoto

KOMMUNEPLAN Sejs-Svejbæk er i dag omfattet af en detaljeret plan for vækst, og bydelen har på nuværende tidspunkt store problemer med at servicere den kraftige udbygning, som er sket inden for de sidste 5-10 år.

Vores bydel er specielt attraktiv, fordi den er omkranset af skove mod vest, nord og øst og af Julsø og Borresø mod syd. Naturområderne giver os skønhed, ro og unikke rekreative muligheder.

I det oplæg til Kommuneplan 2020-2032, som er fremlagt af Silkeborg Kommune, foreslås det, at der i et 11 ha område af den privatejede Linå Vesterskov bygges boliger - formodentlig 70-80 boliger. Der har været skov på stedet i mindst 60-70 år. Skovejeren præsenterer projektet som et skov-boligområde, hvor der vil blive taget hensyn til naturen og omgivelserne.

Silkeborg Kommune bør planlægge, så de grønne områder bevares og udvides - ikke så de bebygges.

Henrik Felding, Svejbæk for Svejbæk Grundejerforening

Området er i dag bevokset af en blandingsskov (skov med mange forskellige træarter), og der går en frodig dalsænkning gennem arealet. En betydelig del af det foreslåede boligkvarter er vandindvindingsområde for Svejbæk Vandværk. Her påtænker man at bygge boliger!

Svejbæk Grundejerforenings bestyrelse arbejder for, at vores unikke naturværdier respekteres og bevares for os og vores efterkommere. Hvis der bygges boliger i naturområderne - i dette tilfælde i den etablerede skov - vil Silkeborgs vokseværk opsluge et stykke af en landskabstype, som er noget af vort smukkeste arvegods. Silkeborg Kommune bør planlægge, så de grønne områder bevares og udvides - ikke så de bebygges.