Grauballemanden skal frem i lyset

13. maj 2020, 12.21

FINDESTEDET Jeg har gennem årene, både som byrådsmedlem og som bestyrelsesmedlem på Silkeborg Museum gennem 20 år, interesseret mig for, at der gøres noget aktivt omkring det sted, hvor Grauballemanden i sin tid blev fundet. Derfor glædede det mig at læse Miljø- og Klimaudvalgets beslutningsprotokol fra udvalgets seneste møde. Her drøftede man en lang række forhold i forbindelse med at prioritere det kæmpestore areal i hele det store Eriksborgområde, hvor der med tiden skal opstå en helt ny bydel.

Umiddelbart ser det fint ud med den ret nøgterne beskrivelse, som i forbindelse med Grauballemandens findested siger: 1) Bedre adgangsforhold, og 2) På sigt et oplevelsescenter. Det sidste kan lyde lidt voldsomt, og mindre kan også gøre det. Først og fremmest er det vigtigt at bevare stedet som en historisk markering af, at her blev gjort et vigtigt arkæologisk fund.

I første omgang er det vigtigt, at byrådet i forbindelse med prioritering af det store areal til Eriksborg skal sikre sig et tilstrækkeligt stort areal omkring den gamle tørvemose, hvor Grauballemanden blev fundet, og friholde det til formålet. Ikke kun en sti til mosen - den er der allerede - men et areal, der kan rumme beskrivelse af fundet, af stedets forhistorie og i det hele taget landskabet. Lidt i stil med den måde, man har gjort det på i forbindelse med afdækningen af Den Genfundne Bro.

I den tidligere Gjern Kommune var man langt i forhandlinger med den daværende ejer af jorden omkring tørvemosen, netop med henblik på at lave en bedre markering af stedets historie. Efter kommunesammenlægningen i 2007 lavede jeg en lille alliance med Gjerns tidligere borgmester, Ella Porskær, med henblik på, at kommunen skulle købe det omhandlede areal. Sagen lå nok et godt stykke nede på prioriteringslisten, og da Ella Porskær forlod byrådet, døde den helt ud.

Nu er der efter min mening god grund til at tage den op igen. Stedet omkring tørvemose er en værdi for det kommende nye område og kan blive en del af stedets lokale værdisæt, både historisk og nutidigt. Og det er nu, der skal handles, hvis man skal sikre, at Grauballemanden kan komme frem i lyset.