Kvalitet i vores byrum

Udgivet:29. november 2022, 10.33

Læsetid:2 minutter

Af Andreas Tang-Brock På vegne af den socialdemokratiske byrådsgruppe i Skanderborg

2 måneder siden

BYRUM Det byggede miljø som omgiver os, har en stor indflydelse på vores hverdag. Vi kan alle pege på en bygning eller et offentligt rum vi hader og et vi elsker.

Det er vi fuldt ud bevidste om i den socialdemokratiske byrådsgruppe. Derfor gør vi os umage, hver gang vi behandler sager om det byggede miljø og vores fælles byrum. Byrum som vi alle dagligt er i kontakt med.

I Socialdemokratiet arbejder vi med forståelsen af byrummene som en ramme for hverdagens liv. Et rum, som alle borgere er med til at skabe og give liv, indhold, mening, værdi og muligheder.

Byen, og interaktionen med den, er med til at skabe hvem og hvad, vi er.

Når en ekstern byudvikler ønsker at skabe 50 nye lejligheder, vil lejlighedskomplekset samtidig være en del af det byggede miljø i lokalområdet.

Vi skal derfor have blik for bokvaliteten i de enkelte lejligheder, men i høj grad også have fokus på, hvordan bygningerne indgår i lokalområdets liv og hverdag.

Virkeligheden er, at der dagligt går langt flere mennesker forbi, eller nyder ophold omkring de nye bygninger, end der bor i dem. Derfor skal områderne omkring bygningerne have mindst lige så stor opmærksomhed som selve bygningen.

I Socialdemokratiet synes vi, at kantzonerne er et af de vigtigste elementer i byudviklingen.

Vi er interesseret i at vide, hvordan zonerne mellem fordøren, forhaven og fortovet bliver udført, og hvordan det bidrager til et inkluderende byrum for forskellige målgrupper.

Samtidig ønsker vi at sætte fokus på, hvordan vi sikrer de rolige bynære rum, som giver plads til fordybelse, ro og fællesskab. Og så er der vigtigt, at alle borgere har god adgang til grønne arealer.

Vi arbejder for at sikre de bedste resultater for den fysiske udvikling af vores kommune.

Når vi samtidig sætter fokus på det eksisterende liv i udviklingsområderne og beder udviklerne forholder sig til netop dét, tror vi på, at det giver bedre vilkår for at leve det gode liv.

Byrådet arbejder lige nu med planerne om en arkitekturpolitik.

I socialdemokratiet vil vi meget gerne høre jeres bud på, hvad sådan en politik skal og kan indeholde.

Grib fat i jeres lokale byrådsmedlem og giv dit bidrag til udviklingen af de fysiske rammer i vores kommune.

Indlæser debat