Veteranpolitik: Ingen opdatering, men dog tiltrængt præcisering

Udgivet:23. januar 2023, 11.34

Læsetid:2 minutter

Af Thomas Cordtz. Byrådsmedlem og konservativ gruppeformand Skanderborg Kommune

VETERANER Stod det alene til os konservative fik veteranpolitikken i Skanderborg Kommune en opdatering. Den gældende politik fra 2016 omfatter kun folk udsendt af forsvaret, men ikke de mange andre faggrupper - fx sygeplejere, læger, politibetjente og folk fra diverse NGO’er - der også sendes ud i verdens brandzoner. Vi er af den opfattelse, at politikken også skulle omfavne dem. Dette skyldes ikke mindst de senere års udvikling med krig og kriser, der er rykket helt ind i Europa, siden Ruslands invasion af Ukraine. Det er derfor højaktuelt, at politikken bliver opdateret.

På seneste møde i Sundheds- og omsorgsudvalget (SOU) foreslog undertegnede og Venstres Jens Szabo, at politikken skulle opdateres. Men desværre ville flertallet på et efterfølgende møde i Økonomi- og erhvervsudvalget (ØE) ikke være med.

Dog lykkedes det på ØE-mødet at få præciseret, at veteranindsatsen skal favne alle, der har været udsendt - om end det ikke skrives ind i politikken. Det er trods alt et lille, men væsentligt skridt i den rigtige retning.

For snart tre år siden foreslog vi konservative, at Skanderborg Byråd skulle revidere veteranpolitikken. På daværende tidspunkt var der ikke opbakning til en revision. Dog blev, den veterankoordinator, vi længe havde efterlyst, indført ved et efterfølgende budgetforlig. Til forligspartiernes ros blev det vedtaget, at den ny koordinator skulle tage sig af alle udsendte - dvs. også personer, der havde været udsendt af andre end forsvaret.

Det hilste vi konservative selvsagt velkommen, men påpegede også, at praksis og politik dermed ikke hang sammen. For veteranpolitikken omfavnede fortsat kun dem, der er udsendt af forsvaret, mens budgetaftalen udtrykkeligt nævnte, at veterankoordinatoren skulle favne bredt i sit arbejde. Dvs. også yde støtte til udsendt sundhedspersonale m.fl.

Og det er noget rod. Politik og praksis må nødvendigvis hænge sammen. Netop derfor foreslog undertegnede og Jens Szabo (V), at politikken skulle opdateres, så den lever op til virkeligheden. Det lykkedes os som bekendt ikke. Men præciseringen fra mødet i ØE er væsentlig. For fremover sikres det utvetydigt, at indsatsen skal omfatte alle udsendte i konflikt- og krigszoner.

Med tanke på de usikre tider, vi lever i, kan det vise sig klogt. Derfor glæder vi konservative os over at have fået denne lille, men meget vigtige præcisering gennem nåleøjet. Men arbejdet for at få opdateret veteranpolitikken fortsætter.

Indlæser debat