En klar fejl

8. april 2021, 12.27

KOST-BETALING »En klar fejl« siger udvalgsformand Helle Gade efter tirsdagens møde i udvalget, til sagen omkring prisstigningen på kost ved to bosteder i Silkeborg. »En klar fejl«, at borgerne og deres pårørende ikke er blevet informeret før i 2021 om den ændrede procedure og de mulige økonomiske konsekvenser af socialudvalgets beslutning i 2018. Altså 3 år efter!

»En klar fejl«, at intet er sket før en pårørende i et læserbrev i MJA gjorde socialudvalget og kommunen bekendt med den manglende information. Jeg har haft mulighed for at se noget af den meget sparsomme korrespondance, som er tilgået brugerne (beboere på bostederne).

Det er befriende med en politiker, som indrømmer en fejl, når man er blevet gjort bekendt med den. Men som borger må man sidde tilbage med et spørgsmål om, hvor mange af disse fejl der sker på daglig basis

Jan Beck-Nielsen (NB)

Dette viser, at man tilsyneladende gennemgående mangler forståelse for og indsigt i, hvilke borgere kommunen henvender sig til på skrift. Jeg havde selv svært ved at forstå noget af korrespondancen.

Det er befriende med en politiker, som indrømmer en fejl, når man er blevet gjort bekendt med den. Men som borger må man sidde tilbage med et spørgsmål om, hvor mange af disse fejl der sker på daglig basis, og hvor mange fejl passerer.

Hvor mange fejl påvirker borgernes dagligdag, og hvor mange fejl påvirker socialudvalgets og kommunens økonomi? Er budgetstyringen og de interne kontroller på plads?

Vi skal bruge vore penge fornuftigt, og på det som giver værdi.

Hvis det viser sig, at vi har for meget administration, måske for mange mellemledere som ikke »tør« tage beslutninger og som dækker sig ind under andre, med en for lang afstand mellem borger og kommune til følge, så skal der skæres nogle led væk, så ansvar og kompetence kommer ned »på gulvet« til gavn for både de kommunalt ansatte og borgere i kommunen.

Læs også
Politikere dropper stor prisstigning på bosteder
+Abonnement
Læs også
Stor prisstigning på maden på bosteder tages op i socialudvalget
+Abonnement

Andet kan vi ikke være bekendt.

Indlæser debat...