Pas på overkapacitet ved nyt skolebyggeri i Ry

11. september 2020, 12.43

Foto: Kenneth Lynghøj.

SKOLESTRUKTUR Kære politikere.

I jeres arbejde med budgettet har jeg lyst til at minde jer om, at I skal huske at trække børn fra Bjedstrup skoledistrikt ud af ligningen ift. den planlagte nye skole i Ry.

Hvis vores skole bevares, kommer børnene ikke til den nye skole. Og hvis vores skole lukkes, vil vi selvsagt benytte den mulighed, som I har givet os, og oprette en friskole.

Så uanset udfaldet vil det stigende børnetal i Bjedstrup skoledistrikt ikke kunne medregnes i prognoserne for elevtallet til den nye skole i Ry.

Der planlægges en ny skole med tre spor i Ry. Det vil i forvejen betyde en vis overkapacitet de første år. Men når børn fra Bjedstrup skoledistrikt ikke medregnes, vil realiseringen af en tresporet skole betyde øget overkapacitet mange år frem.

Hvis Bjedstrup Skole lukkes, vil vi selvfølgelig benytte muligheden for at oprette en friskole. Hvis den bliver en succes og tiltrækker børn fra Ry, vil den kunne trække endnu flere børn ud af ligningen for den nye skole. Hvis friskolen ikke bliver en succes, og vi efter nogle år må nedlægge den, står Skanderborg Kommune pludselig med ca. 100 børn, som skal have et skoletilbud.

Hvis Bjedstrup Skole nedlægges, og vi bliver nødt til at oprette en friskole, står Skanderborg Kommune med manglende placering af en specialskoleafdeling, som ellers var tiltænkt placeret i Bjedstrup. Her kan man selvfølgelig tænke overkapaciteten i det nye skolebyggeri i Ry som en oplagt mulighed.

Vælger man anden placering af specialskoleafdelingen og fastholder at bygge med overkapacitet, må det påvirke udgiften pr. elev i den nye skole. Hvordan det påvirker afskrivningen af anlægsudgifterne til den nye skole ved lavere elevtal er for mig uklart. Men jeg tænker, at det også vil have en vis betydning.

Jeg har læst i Politikens Skolemonitor, at Trine Frengler kalder tilbuddet om friskole til os for »et stort hold kæft bolsje«. Jeg tror, at de fleste socialdemokrater, SF’ere og Enhedsliste-folk undrer sig over, at man på denne måde forsøger at udlicitere skoledriften til forældrene i de mindre lokalsamfund, og at de har meget vanskeligt ved at forene det med deres respektive partiers skolepolitik. Jeg håber ikke, at de holder kæft. Og jeg beklager meget - men jeg kan altså heller ikke holde kæft!