Massedød for frøer og tudser lurer igen

Udgivet:01. marts 2022, 11.28

Læsetid:2 minutter

Forelskede frøer og tudser lever det søde liv i vandet på de oversvømmede enge inden for trækstien i nærheden af Sminge sø. De ved ikke, at en menneskeskabt katastrofe for deres kære afkom forestår, mener Kaj Holst-Jørgensen.

Af Kaj Holst-Jørgensen. Gravmosevej 2 Virklund

OVERSVØMMELSER Problemerne med øget vandstand i Gudenåen skyldes i vid udstrækning mennesker (biologer og naturfredningsfantaster).

Pludselige og voldsomme regnmængder i Danmark skyldes hverken klimaændringer eller global opvarmning. De er altid forekommet. Det er det vi kalder »vejr«.

Det, der har ændret sig, er, at vandføringsevnen i Gudenåen er langt mindre end tidligere. Ved ændringen af regulativet for Gudenåen i 2000 blev bund- og breddekoter fastlagt, så de overalt var mindre end de faktiske mål. Et faktum, som almindelige mennesker og politikere ikke havde nogen mulighed for at vurdere, og de blev altså ført bag lyset af dem, der fremlagde planerne. Situationen er så yderligere forværret, fordi nogle forhindrer, at der oprenses og skæres grøde rettidigt og tilstrækkeligt.

Det er en kendt sag, at mange træer langs Gudenåen de seneste år er druknet. Hvad der nok ikke er så kendt er, at der f.eks. i 2019 gik mange hundrede tusinde frø- og tudseæg til, fordi æggene blev lagt inde på midlertidigt oversvømmede enge (vandparkering). Da vandet så trak sig tilbage blev æggene tørlagt og efterfølgende ødelagt af frost. Dette var næppe sket, hvis vandet var blevet ledt væk hurtigere efter at det var kommet.

Regnvand »parkeres« naturligt og bedst i jorden som »grundvand«, men ved pludselige og voldsomme regnskyl vil naturen altid være nødsaget til midlertidigt at parkere noget vand i og langs vandløbene som det sker nu.

Det, der er kultursamfundets opgave, er, at sørge for at vandløbene bliver vedligeholdt med oprensning og grødeskæring, så vandet efterfølgende hurtigst muligt kan komme bort.

At forsøge at øge vandpakeringsmuligheden kunstigt i stedet for at skære grøde er rent galmandsværk. At finde lavtliggende arealer, bygge dæmninger og ekspropriere eller kompensere ville koste mange hundrede millioner for slet ikke at tale om, hvordan 7 kommuners politikere skulle kunne blive enige om, hvad, hvornår og hvor meget, der skulle oversvømmes.

Hvis der eksempelvis pludselig kommer 100 mm regn og man ville forsøge at parkere ca. halvparten af dette (250 mio. kubikmeter) på det mest oplagte sted i Mossø, og på engene og søerne deromkring, ville det få vandstanden til at stige ca. 2,5 m og altså oversvømme ikke bare engene, men også store dele af byer som Skanderborg, Ry, Alken, og mange flere.

Altså totalt urealistisk, så kære politikere parker venligst de vilde fantasier og vælg de jord- og vandnære løsninger, som er billige, og som vi ved virker: Oprens og skær grøde.

Forkoretet af redaktionen

Indlæser debat