Region og kommune skal samarbejde - ikke bekrige hinanden

9. november 2019, 08.00

Foto: Jens Anker Tvedebrink

OPGAVEFORDELING Mens mange borgere deltog i det offentlige møde om Regionshospital Silkeborg i forrige uge for at vise deres opbakning til vores lokale sygehus, var jeg desværre selv forhindret i at deltage på grund af byrådsmøde. Efterfølgende har jeg hørt, at regionsrådsformand Anders Kühnau spurgte deltagerne, om de ikke hellere burde interessere sig for, hvordan sundheden bliver påvirket af Silkeborg Kommunes »besparelser« på 30-40 mio. kr. end de 4 mio. kr., som Regionshospitalet Silkeborg ifølge Anders Kühnau skal spare i 2020.

Når Anders Kühnau på et offentligt møde peger fingre af kommunens budgetoverskridelser, bør det ikke stå uimodsagt. »Besparelserne« på 30-40 mio. kr. betyder nemlig ikke, at vi bruger færre penge på sundhed i Silkeborg Kommune. Der er i stedet tale om omprioriteringer, fordi vi har overskredet budgettet og brugt flere penge end planlagt på sundhed. Årsagen til det ligger i regionen.

Hovedårsagen er nemlig, at vi får flere og flere opgaver, som tidligere blev løst på sygehusene, uden at der følger tilstrækkelig med penge med til at løse opgaverne. Alene det seneste år har vi måttet ansætte ekstra 90 medarbejdere bl.a. sygeplejersker for at kunne følge med det stigende antal patienter, som udskrives stadigt tidligere fra hospitalerne. Det er patienter, som ofte har meget komplicerede forløb og mange sygdomme samtidigt.

Jeg synes, dette er en god udvikling, fordi det betyder, at borgerne hurtigere kan komme hjem fra sygehuset og få den nødvendige pleje og omsorg i eget hjem eller i nærområdet. Derfor er det helt forfejlet, når Anders Kühnau mener, at borgerne bør være bekymret for sundheden på grund af »besparelserne« i Silkeborg Kommune. Det er forfejlet, fordi vi alt i alt ikke mindsker det godkendte budget med én eneste krone, men desværre må omprioritere vores indsatser for ca. 30 mio. kr. i 2020 inden for det eksisterende budget, som byrådet har godkendt.

Det er også forfejlet, fordi det ikke handler om at neddrosle eller nedprioritere sundhedsindsatsen, men netop om at sikre lighed i sundhed ved, at vi primært understøtter de allersvageste borgere, så de ikke bliver liggende på regionens hospitaler, men kommer hurtigere hjem med støtte fra kommunen. Det er kommunens hjemmepleje, som sikrer, at borgere, der ikke selv er i stand til det ved egen kraft, alligevel står til aftalt tid på hospitalets ambulatorier. Det er kommunens hjemmepleje, som sikrer, at borgerne får den medicin, som hospitalet har udskrevet. Det er kommunens genoptræningsenhed, der sikrer, at patienter kan blive genoptrænet med den lovbestemte 7-dages frist. Så når regionen skruer op for udskrivningshastigheden fra hospitalerne, så øger det kommunens udgifter i betydelig grad. Derfor må vi omprioritere. Og derfor er det forfejlet, når regionsrådsformanden peger fingre af den økonomiske situation i Silkeborg Kommune. Den burde han snarere bakke op om. Region og kommune skal samarbejde om sundhed - ikke bekrige hinanden.