Budgetforlig med 10 mio. kr. til udvidelse af Rødkærsbro Hallen

10. september 2020, 11.37

HALBYGGERI I Rødkærsbro og omegn har der igennem mange år været et stort ønske om at udvide hallen, idet kapaciteten ikke har været tilstrækkelig til bl.a. gymnastik og motionscenteret. Et behov, de grundige analyser fra Viborg Idrætsråd også tidligere har påpeget.

I de netop afsluttede budgetforhandlinger er det lykkedes at afsætte 10 mio. kroner til udvidelsen, med forventet realisering i 2023. Det giver Rødkærsbro Hallen tid til at fremskaffe egenfinansieringen på 10 mio., som kan finansieres via hallens opsparing, fondsmidler, lokale dona- tioner og eventuel optagelse af lån.

Med Rødkærsbros kompetente halinspektør og halbestyrelse kombineret med lokalområdets stærke fællesskab og engagement, skal de midler nok blive fremskaffet. Stort tillykke til Rødkærsbro og omegn, som har kæmpet for dette projekt i 10 år.

En anden hjertesag, der er kommet med i budgettet, er knap 3 mio. kr. til motocrossbanen på Bjerring Hede. Nu får vores unge mennesker med benzin i blodet endelig gode faciliteter at udfolde sig på - eller jeg skulle rettelig skrive »el i blodet«, idet det bliver en bane for el-motocross. Stor tillykke til Bjerringbro Motocross-klub, som har kæmpet for en motocrossbane i 20 år.

Alt i alt et fremragende budget - også med lokale øjne.