Sikkerheden for fødende er det væsentligste

13. april 2021, 12.42

FØDSLER Vi er åbne overfor at drøfte oprettes en fødeklinik i tilknytning til sygehuset i Silkeborg, men sikkerheden skal være i orden, og det er afgørende at svanger-, fødsels- og barselsfunktionen er en del af det offentlige sundhedstilbud.

For Enhedslisten vil det være afgørende, at når vores fælles sundhedsvæsen etablerer fødesteder, så skal disse hvile på nationale faglige anbefalinger

Else Kayser og Lene Fruelund (EL)

Hvad betyder mest, når et kommende forældrepar skal tage stilling til, hvor fødslen skal foregå: Afstand til fødestedet eller sikkerheden under fødslen? Erfaringer viser, at sikkerheden vægtes højest. Selvfølgelig betyder afstand også noget, og det ville være rigtig skønt, hvis alle de mange nye borgere i Silkeborg også kunne stilles i udsigt, at de kan føde kommende børn på en lokal fødeafdeling på sygehuset. Men hvis ikke de samme faglige ressourcer stilles til rådighed for den fødende, som det er tilfældet i henholdsvis Herning og Viborg, så tror vi, at de fleste vil vælge at køre 30-45 min. for at få sikkerhed for, at hele fødslen - også hvis der opstår akutte uforudsete problemer - kan finde sted uden flytning til et andet sygehus. Det er ikke bare en dårlig fødselsoplevelse men også med risiko for mor og barn, hvis den fødende skal transporteres til Herning eller Viborg under selve fødslen.

Antallet af komplicerede fødsler er stigende. En årsag skal bl.a. findes i, at kvinder i dag er ældre, når de føder, samtidig med at flere kvinder med forskellige helbredsmæssige problemer i dag gennemfører et svangerskab understøttet af en øget faglig opmærksomhed.

Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor også, at vores fødeafdelinger som udgangspunkt er understøttet af andre specialer som en børneafdeling og en afdeling til for tidligt fødte.

Læs også
Nyt forslag: Silkeborg skal have fødeklinik
+Abonnement

Vi kan i MJA se, at Socialdemokratiet og Alternativet i Regionsrådet ønsker, der skal etableres en fødeklinik i Silkeborg - ikke for alle, kun for de kvinder, som forventes at have en ukompliceret fødsel. Det bliver dermed en fødeklinik for bare for ca. 25 % af de fødende, altså for 250 ud af ca. 1000. Der bliver således tale om en klinik, der skal varetage fire-fem fødsler om ugen. Det lyder ikke specielt rationelt og betryggende - og hvis de fødende vægter sikkerheden højest, bliver det endnu færre.

Vi synes ikke, det er et specielt godt tilbud, men det rammer ind i en debat, som aktuelt foregår i Region Midt om en kommende fødeplan. For Enhedslisten vil det være afgørende, at når vores fælles sundhedsvæsen etablerer fødesteder, så skal disse hvile på nationale faglige anbefalinger.

Akutte komplikationer kan opstå selvom alt i forberedelsen tyder på en ukompliceret fødsel, og der skal være mulighed for bedøvelse, hvis det bliver nødvendigt med akut kejsersnit. Kort sagt, har vi som mål at sikre en fødsel, hvor mor og barn kommer bedst muligt igennem fødslen med bedst mulig sundhedstilstand. Der har tidligere været flere fødesteder i regionen, men flere er nedlagt grundet manglende søgning - nedlæggelsen er ikke kun et resultat af en overordnet beslutning.

Som sagt, vi ser gerne på muligheden for et regionalt fødested i Silkeborg, men sikkerheden for mor og barn vægter højest.

Indlæser debat...