Miljøstyrelsen: Tange Sø kan klare sig med 20 procent af åens vand

Ifølge kontorchef i Miljøstyrelsen betyder mindre vand mindre forurening i Tange Sø. Og det er i sidste ende godt for søen

12. januar 2021, 10.03

ANS Det trækker op til en afgørelse om fremtiden for Tange Sø.

Spørgsmålet om vandmængden har været et af de væsentligste stridspunkter i spørgsmålet om Tange Sø. Sø-tilhængerne har holdt fast i, at søen ikke kan klare sig uden den vandtilførsel, der er til søen i dag.

Positiv effekt

Men nu siger Peter Kaarup, kontorchef i Mijøstyrelsen, at Tange Sø om nødvendigt kan klare sig me...