Ikke et ord om højhuse

18. februar 2020, 13.02

TIDLIGERE byråds- og amtsrådsmedlem Benny Jensen har nogle betragtninger omkring demokrati, borgerinddragelse og udvikling i MJA 12. februar.

Vi enige om, at der sker meget godt i Silkeborg, og det kan alle kun glæde sig over.

Hvad Benny Jensen til gengæld mener med bemærkningen »nogle få personer forsøger at præge Silkeborg Kommunes udvikling i en negativ retning« forvirrer omvendt mig. Jeg har selv været en del af den offentlige debat i flere år, men jeg har aldrig oplevet nogen, der ikke ville Silkeborg det bedste.

Benny Jensen drager en parallel til den igangværende højhusdebat. Ikke et ord om den og heller ikke hvem der repræsenterer det tavse flertal, der er nok, der påberåber sig taleretten.

Interessant er derimod synpunktet fra en tidligere folkevalgt politiker om borgernes ret til indflydelse. Jeg køber ikke Benny Jensens bemærkning om politikere, der er valgt, og at borgerne skal blande sig uden om i de næste fire år.

Påvirkning af politikere foregår - og skal foregå - hver eneste dag fra borgere, foreninger, virksomheder og interesseorganisationer.

Må jeg her nævne vores sygehus, der mange gange har været i fare, på grund af beslutninger som demokratiske valgte politikere har taget i regionsrådet. Protesterer borgerne i Silkeborg, fordi de er imod udvikling indenfor sygehusvæsenet?- Næppe. Der er nok ikke mange læsere, der vil karakterisere de lokale borgerprotester som et udtryk for manglende lyst til udvikling af vores sygehusvæsen, men som et forsøg på at påvirke politikerne.

I det konkrete eksempel fra Benny Jensen kunne borgerne bare have stemt anderledes til byrådsvalget, mener Benny Jensen. Deri er jeg ikke uenig, det kræver blot, at borgerne vidste, at valget også handlede om politikernes holdning til et revideret byfortætningsprojekt på Fredensgade.

Det bliver også fremført, at det er gamle strategiplaner, som borgerne burde kende, en strategiplan som et enigt byråd godkendte i 2009. Jeg er enig - nogle borgere har så prøvet at gøre opmærksom på, at man ikke følger intentionerne og indholdet i den ellers udmærket plan. Det er i min optik ikke et udtryk for manglende lyst til udvikling.

Benny Jensen tankespind om et nyt parti er interessant. Især hvis de nuværende partier i byrådet ikke kan/vil rumme de borgere der har en anden opfattelse af, hvorledes udviklingen i Silkeborg kommune i almindelighed bør foregå. Såfremt nogen bliver inspireret af Benny Jensen til at stifte en borgerliste, er jeg modsat Benny Jensen overbevist om, at det er borgere, der kan og vil påtage sig ansvaret og med holdninger til andet end byudvikling.

Lad os i mellemtiden glæde os over, at vi bor i en kommune, hvor borgerne er aktive i debatten. At anerkende andres synspunkter er som bekendt første skridt på vejen til en dialog.