Debat: Nej til Silkeborg er besluttet i Viborg

10. august 2020, 14.36

Foto: Jakob Stigsen Andersen

TESTCENTER I en pressemeddelelse 19. juni skrev Region Midtjylland at på vegne af Testcenter Danmark og Sundhedsministeriet åbnede regionen mobile testenheder i en række byer »hvorfra der er relativt langt til Aarhus, Viborg og Herning«. På listen var opført nye testbyer som Lemvig, Ringkøbing, Grenå, Horsens, Skanderborg, Skive, Holstebro og Randers. Ikke Silkeborg, men denne kommune har jo også kun 94.000 indbyggere.

Siden er der blev placeret en testbil to gange to timer ugentligt ved Silkeborg Rådhus og én gang ugentligt i Gjern.

Hvorfor denne forfordeling har mange borgere/pårørende/patienter spurgt forundret om. Nu kan man lørdag 8. august læse i Midtjyllands Avis at den konservative formand Søren Pape Poulsen vil bede sundhedsminister Magnus Heunicke om en forklaring.

Men denne foreligger såmænd allerede.

Hospitalsledelse Midt i Viborg har nemlig 21. juli sendt en officiel skrivelse til en silkeborgenser. Denne udtrykte sin bekymring over forskelsbehandlingen, som er til stor gene for mange ældre borgere i Silkeborg Kommune. Hvorfor skal de tvinges til at køre mere end 30 km til Viborg for en corona-test?

Hospitalsledelsen anfører at »det på regionalt niveau er besluttet at oprette regulerede teststationer på udvalgte hospitalsmatrikler, som skal varetage alle test i sundhedssporet, herunder test af patienter forud for et besøg på hospitalet.

Begrundelsen for, at patienter fra Silkeborg Kommune skal til Regionshospitalet Viborg for at blive testet, er for at sikre en ensartet praksis i forhold til håndtering af visitering, dokumentation af samtykke mv. Der er derudover betydelige stordriftsfordele ved en centralisering af testkapaciteten, herunder i forhold til værnemidler og personaleressourcer.

Hospitalsledelsen er fuldt ud bekendt med de gener, som den lange transport til og fra Viborg kan have for nogle af de patienter, der skal testes for covid-19. Hensynet til at udnytte testkapaciteten bedst muligt vægter her højere i en tid, hvor ressourcerne er endnu mere knappe end normalt.

Der er for visse patienter også mulighed for at blive hjemmepodet af Præhospitalets covid-testbiler og dermed undgå at skulle til Regionshospitalet Viborg for at blive testet forud for et besøg på Regionshospitalet Silkeborg.

Hospitalsledelsen og regionen følger udviklingen i testkapaciteten tæt og vurderer løbende om, der skal ændres i antal og placering af teststationer.«

Det er sandelig også på tide, at man omsider reagerer i Viborg - efter det seneste corona-udbrud i Silkeborg.

Blot besynderligt at hospitalsledelsen bruger stordriftsfordele som undskyldning for at Silkeborg er blevet overset med et testcenter. Tænker man måske i den forbindelse på de mindre byer som Skanderborg, Ringkøbing, Lemvig og Grenå? Hvori består stordriftsfordelene her? Hospitalsledelse Midt har brug for en virkelig god forklaring på, hvorfor den og regionen har udelukket Silkeborg - i første omgang.