Strid om flytning af vigtig mindesten ved Ry

Ønske om at flytte mindesten fra misligholdt anlæg ved Ry splitter politikere

28. maj 2020, 10.09

- For mig og for egnen er der tale om et vigtigt kulturhistorisk mindesmærke. Anlægget blev placeret imellem Anders Nielsens gård og Dover Kirke, hvor han er begravet, og det er vigtigt at fastholde og fortælle historien om hans gerning på det sted, siger byrådspolitiker og næstformand i Kultur- Sundheds og Beskæftigelsesudvalget, Birthe Andersen (V).

RY/SVEJSTRUP Den nævnte mindesten må aldrig bortfjernes, anlægget skal stedse opretholdes og parcellen må aldrig fjernes. Sådan skrev enkefru Kristine Nielsen, da hun overdrog et godt 800 kvadratmeter stort anlæg og en mindesten over husbonden Anders Nielsen - en central mand i den danske andelsbevægelse ...