Hårdt tiltrængte hospicepladser

Udgivet:29. august 2017, 14.25

Læsetid:1 minut

Af Eigil Holm Nielsen Bestyrel-sesmedlem Hospice Søholm. Regionråds-kandidat for SF

HOSPICE Regeringen har stillet regionerne i udsigt, at de kunne søge om, at få et tilskud til udvidelsen af hospicepladser. Hospice Søholm i Stavtrup har lige fra starten ønsket at få flere pladser, og vi har fra ledelsen og bestyrelsen arbejdet for at det kunne ske, da vi har 4 værelser, der er færdigbygget til patienter, men vi mangler penge til driften.

Vi har haft mange af de lokale medlemmer af regionsrådet på besøg og vist Hospice Søholm frem, samt dokumenteret at vi havde et stort pres på søgningen til de få pladser, vi rådede over. Det har hele tiden været grotesk, at det mest befolkningstunge område i Region Midt havde de færreste pladser. Det har jo også bevirket, at mange patienter, der har stået på ventelisten, er døde inden de fik tilbuddet.

Nu er det lykkedes at få tilsagn fra Sundhedsministeren om 2 pladser, de penge der følger med dækker dog ikke alle udgifterne, så Region Midt skal ved budgetforhandlingerne finde resten af pengene i deres budget. Men heldigvis ser det ud til, at der er politisk velvilje til at finde pengene.

Hospice Søholm forventer, at de kan få de nye pladser i drift allerede i november, så 35 personer flere årligt kan så nyde godt af tilbuddet.