Godt initiativ i Låsby

18. november 2020, 11.34

PLEJEHJEM I Dansk Folkeparti mener vi, at den pleje, man som ældre har brug for, skal tilbydes lokalt. Det betyder, at der efter vores mening som minimum skal være et plejecenter i alle centerbyerne - altså også i Låsby.

Der har desværre ikke været politisk vilje, hverken fra borgmester eller byråd, til at garantere en fortsat kommunal drift af et plejecenter i Låsby. Derfor finder vi det fuldt forståeligt, at en gruppe borgere nu har mistet tålmodigheden og vil starte et friplejehjem i Låsby.

DF vil støtte ideen om friplejehjem på temadagen i byrådet, og vi vil arbejde for at projektet i Låsby får en så smidig og hurtig behandling igennem det politiske og administrative system som overhovedet muligt.

Vi ved, at der i Låsby er masser af frivillige kræfter, så projektet skal nok lykkedes.