Det er win-win at investere i cykling

Udgivet:07. juni 2023, 09.39

Læsetid:2 minutter

Bjarne Petersen, formand for Cyklistforbundet i Silkeborg. Foto: Martin Ballund

Af Bjarne Petersen Formand for Cyklistforbundet i Silkeborg

4 måneder siden

CYKLING Over 50.000 deltog i maj i Cyklistforbundets »Vi Cykler til Arbejde« kampagne, heraf 745 på arbejdspladser i Silkeborg Kommune fordelt på 61 hold. Over otte millioner kilometer blev der cyklet, heraf 110.000 kilometer i Silkeborg. Antallet er kun for dem, der deltog i kampagnen, for langt flere cykler jo i dagligdagen.

De store tal viser, at danskerne gerne vil cykle, især når vejret er godt, og vejene er tørre og gode at cykle på. Det er der god grund til, både for den enkelte, for arbejdspladsen og for samfundet i det hele taget.

For den enkelte betyder selv nogle få cyklede kilometer dagligt en væsentlig sundhedsmæssig forskel. En undersøgelse lavet af Hjerteforeningen viser, at for os der cykler, mindskes risikoen for en for tidlig død med 32 procent, når man ser på alle dødsårsager og med 47 procent som følge af en hjerte-kar-sygdom - sammenlignet med folk, der aldrig cykler.

For arbejdspladsen vil bare få kilometers cykling til arbejdet for medarbejderne betyde væsentligt færre sygedage. En undersøgelse fra Dansk Industri viser, at såfremt man kunne få den danske befolkning til at cykle 10 procent mere end i dag, vil vi få over 235.000 færre sygedage. Her kan man da tale om et potentiale for at øge arbejdsudbuddet. Flere arbejdspladser investerer da også i at motivere medarbejdere til at cykle til arbejde ved at sørge for gode faciliteter til omklædning. Og eksempelvis virksomheden VM Tarm belønner sågar medarbejderne med 2000 kr. ekstra i lønningsposen, hvis de cykler mindst 100 dage om året.

Dansk Industri undersøgelsen viser, at 10 procent flere cyklister ville give en samfundsmæssig gevinst på 2,5 milliarder kroner. Ifølge Tranportvaneundersøgelsen, som DTU udgiver hvert år, er den samfundsmæssige gevinst ved en cyklet kilometer 6,35 kr. på almindelig cykel og 3,76 kr. på elcykel. Så når medarbejderne på silkeborgensiske arbejdspladser i maj måned cyklede 110.000 kilometer, har det betydet en væsentlig samfundsmæssig besparelse.

Det er derfor win-win-win på alle planer at investere i cykling, og det burde have meget stor prioritering på alle samfundsmæssige niveauer.