Ny retning med grøn velfærdsaftale

6. december 2019, 12.30

FINANSLOVEN Så fik vi endelig en finanslovsaftale, som passende kan have overskriften »En grøn velfærdsaftale«, idet hovedelementerne er miljøinitiativer og et generelt velfærdsløft.

Det flugter flot med valgresultatet, som banede vejen for en socialdemokratisk regering.

I valgkampen lovede Socialdemokratiet og de senere støttepartier en grøn indsats og en styrket velfærd.

Vi når ikke alt med denne finanslov, men sporene er lagt - og det lover godt.

Set med kommunale briller glæder jeg mig især over det velfærdsløft, som vi ser, når det drejer sig om:

• Dagtilbudsområdet

• Skoleområdet

• Psykiatriområdet

Vi får et tiltrængt løft over årene på dagtilbudsområdet, men må også konstatere, at det først - realistisk set - er fuldt på plads i 2025. I runde tal har vi lokalt tilført området 23 mio. kr. med vort budgetforlig - og »vores« andel af finansloven til området ligger skønsmæssigt på 8,5 mio. kr., så et godt løft.

En konkret udmøntning af aftalen afventer centrale forhandlinger i 2020 - og vi anbefaler en så smidig og hensigtsmæssigt ordning, som flugter med KL’s udmeldinger og fastholder et kommunalt selvstyre.

På skoleområdet sker der også - nationalt set - et løft over årene 2020-2023 (fra 275 mio. kr. i 2020 til 807 mio. kr. i 2023). Det er dog usikkert, hvor meget vi i Viborg Kommune kommer til at modtage, idet udgangspunktet for tildelingen er de aktuelle elevtal i den enkelte kommuner - og her siger vore prognoser desværre, at vort elevtal de kommende år er markant faldende.

Endelig får også psykiatrien et tiltrængt løft, idet området - permanent - tilføres ekstra 600 mio. kr., hvoraf vi i Viborg Kommunen forventer at få omkring 10,2 mio. kr.

Alt i alt vil jeg udtrykke tilfredshed med de gode takter i finanslovsaftalen, idet jeg forventer, at vi lokalt i et enigt byråd kan udmønte de ekstra penge til gavn for borgerne.