Søbad bliver bedre bid for bid

Selvom storstilet projekt til 25 mio. kr. ved Bryrup Søbad kuldsejlede, arbejder idrætsforeningen videre med at forbedre faciliteterne i området

31. oktober 2019, 15.10

Bryrup Søbad set fra oven. Den ene af to containere (den gule »klods«) er ankommet. Containerne skal placeres mellem tennisbaner og søbadshuset, hvor de kommer til at ligge i forlængelse af hinanden på det aflange jordstykke, der er planeret til formålet. Fitness-redskaberne står i hjørnet ved tennisbanerne, og på søbadet er desuden beachvolleybane, petanquebane og mod skellet til højre kajakklubbens klubhus. Foto: Jakob Stigsen Andersen

BRYRUP I starten af 2016 kunne Bryrup Idrætsforening præsentere et storstilet projekt til 25 mio. kr. for »Fremtidens bevægelsespark« ved byens søbad. Projektet skulle realiseres over en årrække, men blev for stor en mundfuld og løb ud i sandet. Og så alligevel ikke.

For Bryrup IF arbejder fortsat på at forbedre faciliteterne ved søbadet. Nu sker det bare med små...