Bevaring har værdi

Udgivet:11. juni 2020, 10.41

Læsetid:3 minutter

Af Anette Lemche og Ejgil Prinds
På vegne af Skøn på Silkeborg og Bevaringsforeningen for Silkeborg kommune

LOKALPLANER Silkeborg får snart sine første bevarende lokalplaner for et villakvarter på Vestergade og for Rytterskolen i Linå. Tillykke med det. Men hvad er en lokalplan, og hvad er så en bevarende lokalplan eller en lokalplan med bevarende sigte? Herom senere.

I Silkeborg kommune findes mange bevaringsværdige bykvarterer. Dels i mange mindre byer, men de findes også i Silkeborg Midtby, Sydbyen og Alderslyst. Disse bykvarterer har ofte rundet de første hundrede år, og for størstedelen af husene er de stadig nær det originale udseende. Undersøgelser viser, at vi gerne vil bo i bevaringsværdige kvarterer, og at kvadratmeterpriserne er 18-30% højere sammenlignet med nyere boligområder. Kulturarv tiltrækker borgere, idet en analyse fra Kulturarvsstyrelsen om danskernes holdninger til kulturarv viser, at 82% af danskerne ønsker en bolig med kulturarvsværdier - og de er indstillet på at betale en højere husleje for disse værdier.

Vi ser desværre, at der lige så stille sker en ændring af vores gamle boligkvarterer. I 70erne og 80erne blev mange huse renoveret med tagkonstruktioner og vinduesåbninger der ændrede husets udseende drastisk, og i dag se vi mange huse blive tyndpudset med mere eller mindre heldigt resultat. Der er desværre en tendens til, at selv gamle bevaringsværdige huse skal forvandles til noget der ligner nutidens byggestil.

På samme måde ses ofte, at huse nedrives for så at opføre nutidig kubistisk byggeri midt i ældre kvarterer, eller at der på tomme byggegrunde opføres moderne arkitektur i form af, undskyld udtrykket, skotøjsæsker som enten er liggende eller er på højkant. Der er ikke tale om grimme huse, men om fejlplaceret arkitektur.

Men skal vi beskytte de gamle bykvarterer, eller skal vi lade dem udvikle sig lige så stille og derved miste den merværdi som de gamle huse i deres nuværende form bidrager vores by med?

Men tilbage til lokalplaner. I Silkeborg fremstilles der for tiden mange lokalplaner, men langt de fleste planer bliver skabt i forbindelse med nye boligkvarterer og ofte i henhold til bygherres ønsker. For nogle få eksisterende gamle boligområder findes der i dag lokalplaner, som dog ikke har noget bevarende sigte. Så derfor er det glædeligt, at der nu kommer to ny bevarende lokalplaner for Vestergade i Silkeborg og i Linå, og man må så håbe, at de kan danne grundlag for flere planer af lignende slags.

En bevarende lokalplan eller en lokalplan med bevarende sigte kan udformes på mange måder, og den kan være mere eller mindre restriktiv, men ofte således at bebyggelsen kun med tilladelse fra kommunalbestyrelsen må nedrives, ombygges eller på anden måde ændres. Hvordan Silkeborg kommune vælger at udforme deres første plan er uvis, men sigtet med en bevarende lokalplan er at forhindre husejere i at ændre på husets originalitet i forbindelse med renovering, ombygning eller tilbygning. Ofte skal tilbygninger ikke forhindres, men de skal opføres i husets originale byggestil. En bevarende lokalplan kan også være hjælp til den enkelte husejer i form af vejledning til vedligeholdelse og ombygning af huset.

Man skal huske på, at det ofte er de mange små detaljer der giver værdi til den by vi bor i. En værdi som også værdsættes af kommende tilflyttere.