Forsvarsløs?

Udgivet:15. januar 2022, 08.01

Læsetid:2 minutter

Erik Laugesen Kristensen, Til en historie om de mange bilister, som får klip i kørekortet, når de kører i Lysbro, hvor fartgrænsen varierer mellem 50 og 70 km/t. Foto: Martin Ballund

Af Erik Laugesen Kristensen. Skærskovvænget 2 Funder. Pensionist og forfatter - medlem af hjemmeværnet i 44 år

FORSVARET Jeg er sidst i 80’erne og har erindringer fra 2. verdenskrig, hvor Danmark den 9. april havde skabt en overgivelsessituation i forhold til nazi-tyskland, der kostede en halv snes døde og sårede unge værnepligtige ved grænsen i et misforstået forsvar for landet.

Politikerne havde gennem trediverne undladt at skabe et forsvar, der kunne om ikke afskrække, så dog forsvare landet tilstrækkeligt til, at en forhandlingssituation kunne etableres med respekt hos både Tyskland og hos de allierede og undgå betegnelsen Skandinaviens kujoner.

Nu har vi, for mig at se, en situation, der meget ligner 9. april 1940. Sverige opruster stærkt ligesom Norge - Finland holder situationen i forhold til Rusland ved lige - begge parter ved, at det koster at ville krigen. Men hvad gør Danmark? For mig at se næsten ingenting.

Vi bruger penge og kræfter til minksag, til Rigsret omkring en såkaldt overtrædelse af loven, som kunne have været ordnet med en irettesættelse fra den daværende statsminister, hvis han ellers havde varetaget sin ledelsesopgave. Politikerne bruger kræfter på politiske roderier i partierne, der tager opmærksomhed og kræfter fra vigtigere sager. Vi lader som om Rigsfællesskabet ikke eksisterer og lader stormagterne tage gradvis over osv. osv. Forsømmelighed og manglende omtanke.

Vi svækker vort forhold til Nato så meget, at man fra vore allierede igen tvivler på, om de gider hjælpe med et forsvar af Danmark og Rigsfællesskabet. Vi skaber fra politisk hold et forsvarsforlig, som stort set kun vedligeholder et svagt forsvar - med et svagt søværn i Østersøen, en hær, som ikke kan etablere en hurtigt kampberedt indsats, et flyvevåben, som om mange år har fly, der er teknologisk velkonstruerede, men som tilsyneladende hellere ikke dækker de behov, vi har fra Østersøen over dansk territorium til Rigsfællesskabets kæmpeområde i Arktis.

Samtidig har vi - også for mig at se - et diplomati, der ikke kan agere særlig effektivt på grund af mangeårige besparelser og nu med forslag om at indsætte amatører på diplomatiske poster. Og nu er vor efterretningstjeneste blevet offentlig.

Ak ja - det var så 2021.