Rettidig omhu - det handler om dit og mit liv

Udgivet:15. september 2021, 12.47

Læsetid:1 minut

Af Kern Oddershede. Byrådskandidat for Venstre Blicheregnen

PLEJEHJEM Plejeboliger til alle der har behov er en udfordring vi skal glæde os over - og håndtere i tide. Opgørelser viser, der i 2030 er behov for op til 300 nye plejeboliger i Silkeborg kommune, hvorfor der naturligt er stigende ventelister til plejeboliger. Kvaliteten i håndteringen af denne udfordring ligger i den fysiske placering og tidspunktet for byggeriets gennemførelse med udgangspunkt i løsninger med minimum 24 pladser af hensyn til driftsøkonomien.

Når borgerne oplever muligheden for at komme på plejecenter i deres eget kendte område, har det en selvstændig livskvalitet, der ikke kan værdifastsættes økonomisk.

Selve byggeriet skal tænkes ind i bybilledet og lokale ideer/drømme skal inddrages i beslutningerne om den konkrete placering.

I Thorning glæder mange sig til at netop dette store ønske om udvidelsen af Bakkegården fra 16 til mindst 24 pladser kommer på dagsorden i byrådet når drifts- og anlægsbudgettet for 2022 skal besluttes. Her ville det være fantastisk at se den krævede økonomi afsat i overslagsårene.

Mennesket og familien skal være i centrum når Silkeborg kommune skal udvikles helt frem mod 2050. I denne sammenhæng betyder det, at man efter eget ønske kan leve hele sit liv i det lokalområde, man blev født i.

I Thorning arbejdes samtidigt meget målrettet på udvidelse af fritidsmulighederne for alle aldersgrupper (også de meget erfarne) ved opførelsen af Thorning Kultur og Idrætscenter til gavn for hele den nordlige del af kommunen. Endnu en stærk sammentænkt løsning.