DET ER DIT VALG - KV21

Solcelleprojektet ved Rye Nørreskov kræver tilretning

12. oktober 2021, 13.11

SOLCELLER Forleden var der indkaldt til borgermøde om lokal placering af en solcellepark på Rye Nørreskov. Lodsejeren fremlagde planerne med en størrelse på 72 ha og skitser med placeringen. De lokale udtrykte hhv. bekymring og støtte for projektet, som kan være særdeles problematisk at få gennemført, som det er fremlagt nu. Der er mange hensyn at tage i forhold til eksempelvis kirke-beskyttelseslinjer, natur og placering i skovområder.

Som projektet ser ud nu, kan jeg ikke støtte det. Der må ske en nødvendig tilretning af projektet, så det fremstår mere skånsomt for omgivelserne og kan passe ind med de lokale forhold

Steffen Gram Lauridsen (V)

Som projektet ser ud nu, kan jeg ikke støtte det. Der må ske en nødvendig tilretning af projektet, så det fremstår mere skånsomt for omgivelserne og kan passe ind med de lokale forhold.

Jeg synes, at det er rigtig godt, at udvalget fra byrådet får kaldt sammen til en for høring, så vi får lejlighed til at høre de lokale ytre sig om placeringer af solcelleparkerne. Det er nødvendigt for, at politikerne kan blive klogere på, hvordan der kan lægges en plan for placering af fremtidige solcelleanlæg.

Jeg synes, det er på høje tid, at vi tager hul på drøftelserne omkring solceller. P.t. er prisen på el på himmelflugt, så det er nødvendig med alle tiltag, der kan øge produktionen af vedvarende og grøn energi.

Læs også
Udsigt til solceller så langt øjet rækker
Abonnement

Fortiden har vist, at det er svært at få placeret vindmøller i kommunen. Derfor er vi nødt til at finde alternative løsninger, og her spiller solcellerne en stor rolle. Ideen med placering af solceller på bygninger er rigtig god, men den samlede produktion herfra, kan slet ikke dække vores behov i kommunen!

Forhøringen i Rye Nørreskov gjorde det tydeligt for mig, at emnet er både følsomt og kompliceret. Derfor vil jeg kæmpe for, at byrådet laver nogle overordnede gennemtænkte retningslinier - en plan for hele kommunen - før man går videre med sagsbehandlingen af de konkrete projekter.

Forkortet af redaktionen

Indlæser debat...