S i Favrskov siger et og gør noget andet

25. februar 2020, 12.27

MADPOLITIK Socialdemokratiet valgprogram 2017 (Sidste punkt på det 11 sider lange valgprogram): »Aktivt medborgerskab og indflydelse - Mange beslutninger træffes bedst i tæt dialog med borgerne. Derfor er det vigtigt at have en aktiv borgerinddragelse forud for større kommunale beslutninger. For at fastholde og stimulere borgerens engagement skal der være mulighed for at blive hørt gennem deltagelse i borgermøder, høringer og i det direkte møde med politikere og administration.

Socialdemokratiet vil:

• inddrage borgerne gennem dialog med foreninger, interessegrupper, forældre- og brugerbestyrelser og lignende.«

Vores kommentar:

»Vil« er et godt, stærkt og forpligtende ord. Ser smukt ud på papiret. I virkelighedens verden vil S blot ikke efterleve det, når det kommer til eksempelvis at lytte til Ældrerådet vedr. Mad- og Måltidspolitik!