Ros til Skanderborg Kommune for forbedringer på Himmelbjerget

2. april 2019, 12.38

Der er fra hotellet og frem til tårnet etableret et fint og stabilt underlag, så dårligt gående og personer i kørestole bedre kan færdes.

HIMMELBJERGET Undertegnede var søndag med familie på en dejlig tur til Himmelbjergområdet, og til vor store glæde kunne vi konstatere, at der nu var lavet et fint underlag for kørestolsbrugere, der gerne ville nyde udsigten fra Himmelbjerget. Underlaget er jævnt og stabilt, og det falder på en god diskret måde ind i stisystemet.

Med et nye underlag vil unge nok uden større anstrengelse kunne transportere kørestolsbrugere, men da terrænet noget af vejen skråner lidt, og der nødvendigvis vil være en lille smule løs grus på stien, kan det nok knibe for nogle ældre uden hjælp at håndtere en kørestol med en pænt voksen person i.

Hvis der skønnes behov for det, og hvis der er midler til det, kunne det derfor måske være en idé at anskaffe nogle elektriske kørestole til udlejning. Forudsætningen vil være, at udlejningen kan ske fra hotellet eller fra en af kioskerne.

Ud over det nævnte gode initiativ syntes vi i øvrigt ikke, der skal laves andet nyt omkring tårnet.

Fra Himmelbjerget gik vi ud til »Skriver Kol«, hvor vi kunne konstatere, at der var en fantastisk flot udsigt til Tårnet og til sø og bakker omkring det, men vi kunne også se, hvor dramatisk uheldigt det ville være, at hvis der var synlige bygningsværker eller andet fremmed omkring stedet.

Til slut også en tak, fordi kommunen holder bevoksningen nede ved de gode udsigtspunkter. Det er et stort arbejde, men meget værdifuldt for naturoplevelserne.

Fra udsigtspunktet »Skriver Kol« er der en fantastisk flot udsigt til Himmelbjergtårnet og til sø og bakker omkring det, og man kan også herfra se, hvor dramatisk uheldigt det ville være, at hvis der var synlige bygningsværker eller andet fremmed omkring tårnet. Placeringen af »Skriver Kol« og vejen dertil fremgår af den store planche ved indkørsel til Himmelbjergområdet.