Ytringsfriheden lider igen et knæk i regionen

24. august 2020, 12.30

SYGEHUSSAGEN I mange samfund verden over bliver ytringsfriheden dagligt knægtet. Det ryster vi danskere på hovedet af, da vi jo tror og mener vi lever i et land med ytringsfrihed. I Danmark har man endda indført whistleblower ordningen, så man anonymt kan tilkende, såfremt der er forhold på ens arbejdsplads, som ikke er i overensstemmelse med lovgivningen etc.

Nu har vi i Region Midtjylland haft en modig overlæge på Diagnostisk Center i Silkeborg, Ulrich Fredberg, som turde stå frem og også stå på mål for sine fine behandlingsresultater. Dette trods kritik fra ledelsen i Viborg, som åbenbart ikke sundhedsfagligt kunne forstå Fredbergs fine resultater, hvorfor de ikke så anden udvej en at fyre denne dygtige overlæge på et vattet grundlag om ikke at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Nu har ledende overlæge på Røntgen og Skanning i Randers, Mahican Gielen, så også »fejlet« ved at åbne munden om det kritisable i fyringen af Ulrich Fredberg. Hun er blevet indkaldt til en tjenstlig samtale. Ja så ved vi jo nok, hvor pilen peger hen. Så meget for ytringsfriheden, og for at påpege åbenlyse fejl.

Hun har nemlig gjort opmærksom på, at en gennemgang af 94 henvisninger af patienter til røntgen af brystkassen i Randers viser, at 59 opfyldte kriterier for at komme i højdosis CT, hvis man skal følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer, sådan som det blev pålagt Silkeborg at gøre. Ingen der indtil videre er undersøgt med denne mindre præcise røntgen er indkaldt til højdosis CT i Randers, selvom Mahican Gielen har gjort sin hospitalsledelse opmærksom på problemet. I Silkeborg blev det gjort til en sag om svigt i patientsikkerheden.

Mahican Gielen har endda også rejst sagen i Speciallægerådet for Radiologi i Region Midtjylland, hvor hun er næstformand. Hun har efterfølgende klaget over at hendes kommentarer ikke er anført i nogen referater. Formanden er i øvrigt den tidligere overlæge på Røntgen og Skanning i Silkeborg - Lasse Nørgaard, som nu er ansat i Viborg.

Det hele lugter desværre langt væk af manglende ledelseskompetancer og lægefaglig indsigt både i Viborg og Randers. Dette forsøger man så at kompensere med ved »manegement by fear«.

Regionsrådsformanden Anders Kühnau ser så også bare passivt til og vil ikke tage problemet op. Venstres Jørgen Winther forsøgte ved seneste regionsrådsmøde at gøre opmærksom på problemet, men blev affærdiget af Anders Kühnau. Der må komme en voldsom regning til Anders Kühnau til Regionsrådsvalget i 2021. Vi skal som borgere ikke finde os i at ytringsfriheden bliver knægtet samt at arbejdsmiljøet bliver trådt under fode. Det er på tide regionen begynder at se på en ændring af ledelserne på sygehusene.

Forkortet af redaktionen