Leder: Hærvejen - i den grad outdoor

12. juli 2019, 10.31

Foto: Jakob Stigsen Andersen

Den er vores ældste vej - Hærvejen, Oksevejen, Adelvejen, Pilgrimvejen og hvad den ellers er blevet benævnt gennem årtusinderne. Historikere mener, at dele af vejens historie går 4000 år tilbage. Sikkert er det, at den gennem mange, mange århundreder har været hovedfærdselsåren gennem Jylland.

Masser af steder langs vejen emmer af historie. Ældgamle, stensatte broer fortæller om møjsommeli...