Det er vist politikerne der ikke respekterer planer og love

15. september 2020, 12.16

FAGLIGHED Kære Hans Okholm. Hvor har du ret, når du skriver i MJA, at der mangler respekt for faglige vurderinger, foretaget af faguddannede embedsfolk.

Silkeborg Kommune har en stor stab af veluddannede embedsfolk, som gang på gang leverer de faglige vurderinger, de bliver bedt om. Det er ikke der, problemet er. Problemet er, at disse vurderinger gang på gang bliver tilsidesat, når politikerne skal træffe beslutninger. Det er noget, der tyder på, at det politikerne, som ikke respekterer planer og lovgivning.

Vi kan jo for eksempel minde dig om, hvordan det gik med kommuneplantillæg 1 til Silkeborg Kommuneplan 2017-2028 punkt 8, hvor politikerne valgte at tilsidesætte vurderingen fra Silkeborg Kommunes forvaltning! Det på trods af at forvaltningen allerede i 2010 blandt flere ting skrev følgende i forbindelse med afslag på byggeansøgning: »Det vurderes, at det ikke er foreneligt med Planlovens §35, at der etableres boligbebyggelse på ejendommen«, hvorefter der medfølger flere punkter, om hvorfor det ikke er foreneligt.

Og så sent som i 2017 skriver forvaltningen blandt mere i »Notat vedrørende høringssvar« da ejer af matriklen ønsker den som del af kommuneplantillægget: »I forbindelse med kommuneplan 2013 ansøger ejer om at ejendommen inddrages i en kommuneplanramme for boligudbygning. Silkeborg Kommune vurderer, at der er sket en skærpelse af ejendommens beskyttelsesniveau, idet ejendommen også ligger inden for et muligt naturområde samtidig med, at det er en økologisk forbindelse.«

Samtidig har den nuværende udvalgsformand for planudvalget under sin fremlæggelse i byrådet henvist til en »berettiget forventning« (juridisk formulering), som bygherre måtte have. Vi bad efterfølgende om at få forklaret hvad du mente med »berettiget forventning«, hvilket du lovede, at vi ville få i løbet af 14 dage. Da vi efter 3 uger rykkede for et svar, fik vi at vide, at du ikke var juridisk afklaret. Vi venter stadig på svaret … - her mere end 1 år senere. Men netop din egen indrømmelse af, at du ikke var juridisk afklaret og dit manglende svar efterfølgende medfører, at vi går rundt med en rigtig dårlig mavefornemmelse i forhold til, hvad der foregår i dit udvalg.

Du henviser også til grødeskæringen i Gudenåen og skriver at regulativet er forældet. Det kan da godt være, at det er et gammelt regulativ, men det betyder ikke, at man kan tilsidesætte bestemmelserne om blandt andet Natura 2000.

Og med hensyn til Lysbro … du skriver i dit indlæg, at alle arealer vil udvikle sig til sårbar natur, når bare de ligger længe nok! Nej, Hans Okholm, det vil de ikke!

Måske politikerne i byrådet skulle se at lytte lidt mere til deres i øvrigt dygtige embedsværk og respektere faglige vurderinger og lovgivning i langt højere grad end det sker i dag!

Læs Hans Okholms indlæg her
Mere respekt for lovgivning og faglige vurderinger